Arbeidgruppe for evaluering av reglar og retningsliner

Her finn du møteprotokollar frå arbeidsgruppe for evaluering av delegeringsreglement, reglement for politisk godtgjering, etiske retningsliner og reglement for politiske organ. 

Møteprotokoll 04.10.2021 (PDF, 111 kB)