2017-12-19 Kommunestyremøte

Opptak av kommunestyremøte. Klikk deg inn her for å sjå møtet!

Innkalling, protokoll og saksliste

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg/politisk sekretær
Telefon 61 21 73 00