Garmo barnehage

Garmo barnehage har 4 avdelingar. Barnehagen held til i lokala der skulen i Garmo var tidlegare.
 

Telefonliste Garmo barnehage
Avdeling Telefon
Biblioteket 901 36 178
Høgkøylln 400 20 319
Lågkøylln 918 18 655
Ron 481 65 533

Kontakt

Mari Weldingh
Styrar Garmo barnehage
Mobil 976 21 643