Loar barnehage

Loar barnehage har 5 avdelingar. Barnehagen ligg i Lom sentrum rett ved barneskulen og Presthaugen.

Telefonliste Loar barnehage
Avdeling Telefon
Skinntyta 481 65 532
Molta 902 85 448
Blåbæra 902 46 780
Tytingen 481 65 531
Kreklingen 481 65 530

Kontakt

Ragnhild Vestad
Leiar barnehagane i Lom
Mobil 404 48 551