Kontakt

Anita Hølmo
Rektor Loar skule
Mobil 481 57 063
Kristbjørn Rossehaug
Rektor Lom musikk- og kulturskule, inspektør Loar skule
Mobil 404 48 548
Herdis Kvamme Repp
Rådgjevar oppvekst
Mobil 976 67 744