Medlemskap og prisar

De har fleire moglegheiter for å tinga treningsmedlemsskap i Utgard.

Prisar for 2018:

Prisar for trening i Utgard
Type medlemsskap Pris Binding
Halvårsavtale 1800,- -
Halvårsavtale(månadleg trekk) 300,-/mnd 6 mnd. binding
Halvårsavtale(månadleg trekk for ungdom/senior/ufør) 156,-/mnd 6 mnd. binding
Løpande trekk 350,-/mnd -
Løpande trekk ungdom/senior/ufør) 200,-/mnd -
Årsavtale 3200,- -
Årsavtale(månadleg trekk) 267,-/mnd 12 md. binding
Årsavtale ungdom/senior/ufør 1800,-
Årsavtale (månadleg trekk) ungdom/senior/ufør 150,-/mnd 12 mnd. binding

 

Medlemsskap tingar du her

Monika Øyen
Sals- og driftsansvarleg - Utgard
Mobil 465 05 428

Utgard fleirbrukshus
Bergomsvegen 41
2686 Lom

Vakttelefon Utgard: 468 57 889