Biblioteksøk

 Biblioteksøk - bestill bøker frå andre bibliotek i Noreg
 

Dersom du ikkje finn det du ynskjer å låne i vår katalog kan du bestille frå andre bibliotek i Noreg. Biblioteksøk er utvikla for å gje ei felles oversikt over alle norske bibliotekkatalogar, og gje direkte tilgang til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket.