Bokhylla.no

Bokhylla.no - gratis tilgang til bøker, tidsskrift, bilete og aviser

I Nasjonalbibliotekets nettbibliotek har du fri tilgang til digitale utgåver av bøker utgjeve i Noreg. 

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, òg er kjend som bokhylla.no, inneheld alle trykte bøker utgjeve i Noreg fram til og med år 2000, unnateke om lag 4000 bøker som er verna av opphavsretten. Innhaldet i nettbiblioteket er gratis tilgjengeleg for lesing på skjerm i Norge. I nettbiblioteket kan du søkje etter bøker, aviser, bilete og tidsskrift.