Bookbites

 Bookbites - lån e-bøker og lydbøker 

BookBites attskapar fordelane til den fysiske boka i ein digital kontekst. Med ein banebrytande lesetekno­logi sporar BookBites lesehastigheita di kontinuer­leg, og antalet leste minutt blir eit fast haldepunkt under lesinga. Som lesar får du oversikt over boka, og det blir synleggjort nøyaktig kor lang tid det vil ta å lese neste bit eller heile boka.