Oria

 

 Oria - søketeneste
Oria er ein felles portal til det samla materialet som finns ved dei fleste norske fag- og forskingsbibliotek. Supplert med ei mengde elektronisk materiale fra opne kjelder, gjev Oria tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokument, artiklar, musikk og filmar.