Viktig melding

ENDRING AV RENOVAJONSRUTER FRÅ 5. MARS:

Vi gjer merksam på at det no er endra renovasjonsrute for heile kommunen. Les meir om dette under "Renovasjon"

Aktuelt

 • 02.03.2018 Nytt til næringslivet, andre utgåve 2018
  Les om fiberutbygging, frukostmøte, grønn framtid, ID-kontroll, gardsgründer og mykje anna i årets andre nyheitsbrev. Klikk på lenka for å kome til...
 • 27.02.2018 Eigedomskatteliste for 2018
  Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg...
 • 21.02.2018 Vedteken reguleringsplan for Murgarden
  Lom kommunestyre gjorde i sak 6/2018 vedtak om godkjenning av privat detaljreguleringsplan for Murgarden. Planen opnar for bustader i 2. etasje på...
 • 19.02.2018 Vil du vera støttekontakt?
  Har du overskot og kapasitet?Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?Lom kommune har behov for...

Kalender