Aktuelt

Oppstart av Lom demensforening - åpent temamøte

Vi har fått inn denne innbydinga og vil gjerne formidla ho vidare:

2014-10-20

”Tid: Tirsdag 21. oktober kl.18.00

Sted: Storstuggu på Helseheimen i Lom

Hva er en demensforening og hva kan en slik forening bidra med?

Terje Hagen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen orienterer.

Foreningen startes opp denne kvelden. Et fullt styre er på plass og vil bli presentert.

Enkel og gratis bevertning.

Alle velkommen- ingen påmelding.”