Aktuelt

Offentleg ettersyn av forslag til reguleringsplan for Røyskattlie 18

2014-04-15

Lom formannskap gjorde i møte 08.04.2014, sak 31/2014, samrøysta vedtak om å legge forslag til reguleringsplan for Røyskattlie 18 ut til offentleg ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for omsorgsretta butilbod i tilknyting til Lom helseheim. Planforslaget er ute til ettersyn i seks veker, med høyringsfrist 23. mai.


2014-04-11: Årsmeldinga for 2013