Viktig melding

FLOM:

Bøvra er på veg ned att, og krisestaben i Lom er avvikla. Vegen oppover Bøverdalen er open att for ferdsel.

LIABRUA ER OPEN FOR FERDSEL

ETTER SVAR PÅ VASSPRØVER FRÅ LEIRMO OG GALDESAND VASSVERK MÅ ALLE husstandar tilknytt LEIRMO og GALDESAND VASSVERK koka drikkevatnet sitt! Tips til vasskoking finn du her.

NAV Lom og Skjåk har vanleg drift frå og med onsdag 17/10 kl 08:00

Informajon om forsikringsansvar i samband med flaumen finn de her

Aktuelt

Kalender