Lom folkebibliotek

Tre i biblioteket

Hundeparken    Klikk for stort bildeHundeparken    

Buffy By er talentfull
Klikk for stort bildeBuffy By er talentfull      

Jærtegn
Klikk for stort bildeJærtegn   

  

Ynskjer du papirbøker til påske? Vi opnar opp att for utlån denne veka slik at de kan bestille bøker til påskeferien.

1) Sjekk kva vi har i bibliotekkatalogen
2) Bestill bøker via lenka over eller send e-post, melding på facebook eller ring 
3) Vi samlar saman bøker og låner ut 
4) Bokpakker kan hentast utanfor biblioteket torsdag 2. april og fredag 3. april frå 10.00 til 14.00

Biblioteket er fortsatt stengt og vi låner ikkje ut bøker utan avtale.

Det går ikkje an å bestille fjernlån.

OBS: Vi tek ikkje imot bøker og sender ikkje ut purremeldingar før biblioteket opnar att. 

God påske til alle frå oss.

Fristen for levering av Vinterles-skjema var opprinneleg sett til 1. april. Vi utvidar nå fristen til 15. april, altså onsdag etter påske. 


Her er skjema for dei som treng det.

Vi oppmodar alle til å levere skjema digitalt. De kan ta bilde og sende på messenger på facebook til Lom folkebibliotek, på sms til 47 71 18 09 eller på e-post til biblioteket@lom.kommune.no  
Dei som ikkje har fått krus enda, kan hente seinare. Lykke til! 

 

 Regjeringa og Nasjonalbiblioteket set inn ekstraordinære tiltak for å gje publikum eit best mogleg digitalt tilbod mens biblioteka er koronastengde. Biblioteka vil få støtte til innkjøp av fleire e-bøker og til formidling og arrangement på digitale plattformer. E-bøkene våre er tilgjengelege i appen Bookbites. Last ned appen, registrer deg med lånenummer og pinkode, så er det klart til å låne. Du kan kontakte biblioteket på telefon eller e-post for å få tak i lånenr/pin. 

Fram til sommaren vil alle skular, elevar og studentar få tilgang til heile den digitale samlinga til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale, og den digitale tilgangen for forsking og dokumentasjon blir dobla.

Meir om den digitale krisepakka og tilgangen her.

Nasjonalbiblioteket har dessverre nedetid i skrivande stund, men nettsida vil snart vera oppe og gå att.

Vi oppmodar elles alle til å følge oss på facebook. Det er der vi legg ut mest informasjon, fine lenker og oppdateringar mens biblioteket er stengt.

På biblioteket er vi delvis på plass i biblioteket og driv med internt arbeid der eller har heimekontor og driv med oppjusteringar av katalogen, førebur formidling eller har kontorarbeid. Det betyr at vi er å nå på e-post biblioteket@lom.kommune.no eller telefon 477 11 809 i opningstidene.

 

Denne veka har to av oss vore sjuke og ein har jobba 50%. Det kan difor ha vore vanskeleg å nå oss på telefon. Vi orsakar dette. Telefonen vil frå nå av vera betent.

 

Vi viser elles til informasjon her og på facebooksida vår. Vi driv dessverre ikkje utlån denne perioden. Det de har lånt, blir ikkje purra før vi opnar att. Vi tilrår e-bokappen Bookbites så lenge. Kontakt oss for informasjon om pålogging. 

 Onsdag 11. mars stengte vi biblioteket for besøk. Frå måndag 16. mars avsluttar vi også alt utlån inntil vidare. Dette er for å redusere talet på bøker som må i karantene etter stenginga. Folkeelseinstituttet informerer om at virus kan overleva og vera aktivt opptil fleire veker på flater som bøker og andre medium. Vi må difor sette alle bøker som er utlånte i karantene når dei kjem inn att.

 

Vi minner om at lånarar ikkje skal levere bøkene i bokkassa vår nå. VI forlengar lånetida og ventar med å ta imot bøker frå lånarar til biblioteket opnar att. Vi orsakar dette, men det er eit tiltak for å hindre smittespreiing og omfanget av koronautbrotet. E-bøker smittar ikkje, og vi kan tilrå appen Bookbites. Ta kontakt med biblioteket viss de treng hjelp til å koma i gang. De når oss på e-post biblioteket@lom.kommune.no eller på telefon 47 71 18 09. 

Biblioteket er stengt for besøk inntil vidare. Dette er eit tiltak vi set i verk i samråd med kommunelegen for å hindre spreiing av koronaviruset.

Biblioteket tek ikkje imot innleveringar i denne perioden med unntak av fjernlån. Lånetida blir utvida, og det blir ikkje sendt ut purremeldingar.

Det går an å bestille bøker eller andre medium i biblioteket sitt websøk, på telefon 47 71 18 09 eller på e-post til biblioteket@lom.kommune.no. Vi låner ut og ordnar bokpakker som lånarane kan hente utanfor biblioteket mellom 10.00 og 14.00 måndag til fredag. Hugs også at de kan låne e-bøker i appen Bookbites.

Alle planlagde arrangement blir avlyste eller utsette til etter påske.

Vi vil med dette bidra til å redusere omfanget av koronautbrotet. Vi håpar de ser med velvilje på tiltaka. 

Fredag 21. februar 11.30 inviterer vi til litterær lunsj med høgtlesing og fastelavnsbollar. Bibliotekarane har leitt fram lugume tekster vi vil dele med dykk og bollar er i bestilling. Legg dugurden til biblioteket denne dagen! Ein blir aldri for gammal for fastelavnsbollar eller for høgtlesing. Velkomne skal de vera! 

Gratis inngang. Mat og kaffi 50 kr. 

 Bookbites, den nye app-en for utlån av e-bøker og e-lydbøker, er nå klar til å brukast. Mellom  11 000 og 12 000 bøker og nær 400 lydbøker er tilgjengelege for utlån og reserveringar. På startsida vår ligg lister med tilrådingar. Freistar det til dømes å lesa ein biografi som kom ut i 2019? Eller ein av favorittane til bibliotekarane?  Du kan søkje på tittel, forfattar og få oversyn over nye tilgjengelege bøker.

Gjer som Anders i filmsnutten under! Last ned appen og registrer deg med lånenummer og pinkode, og ta en kikk! Treng du hjelp med pålogging, kontakt biblioteket! Lykke til!

https://www.youtube.com/watch?v=OIZr3ojTrJY

(Bookbites-appen finn du i google play / app store)

Årets fyrste arrangement blir Litterær lunsj med Barbro Storlien. Fredag 24. jan. 11.30 kjem ho til biblioteket for å prate om boka si "Barbro broderer. Tanker, tips og teknikker", som kom ut i fjor. Barbro er opprinneleg vågåjente. Ho er kjend som @frustorlien i sosiale medium, frå bloggen Fru Storlien, og er ikkje berre bunadtilverkar, buntmakar og leiar av Norges Husflidslag. Ho er også ein svært populær kurshaldar, og ei av dei siste i Noreg som broderer profesjonelt.

Vi kjem til å fortsette med Litterær lunsj om lag ein gong i månaden utover året. Når vi ikkje har inviterte gjestar, blir det høgtlesing med bibliotekarane. Vi bestiller god mat frå kjøkkenet på Lom helseheim. Ta matpausa di på biblioteket desse fredagane du òg!

 Nå er Meg & Mitt i orden, og lånarane kan gå inn og forlenge lånetid og få oversikt over låna sine att. Vi orsakar at funksjonen har vore ute av drift. 

Kontakt

Lom folkebibliotek
Mobil 477 11 809

Bloggen vår: Tre vise kvinner

Rita Mundal
Leiar Lom og Skjåk folkebibliotek

Opningstider

Måndag

12.00 - 19.00

Tysdag

Stengt

Onsdag

12.00 - 19.00

Torsdag

10.00 - 15.00

Fredag

10.00 - 15.00

Laurdag

10.00 - 14.00