Lom folkebibliotek

Opningstider 
Måndag  12.00 – 19.00
Onsdag  12.00 – 19.00
Torsdag  10.00 – 15.00
Fredag   10.00 – 15.00
Laurdag 10.00 – 14.00

 

Tre i biblioteket

Vi, dei fattige Vi, dei fattige - Klikk for stort bilde            

Til verdens ende.
Til verdens ende - Klikk for stort bilde                      

Kongerekka
Kongerekka - Klikk for stort bilde   

  

Biblioteket i advent

Biblioteket må halde stengt frå måndag 6. desember og på ubestemt tid på grunn av ein vasslekkasje tidlegare i haust. Det må leggjast nytt golv i delar av biblioteket. Det går likevel an å skaffe seg lesestoff m.m. Vi tek imot bestillingar via websøk, på telefon, e-post og messenger. Bokpakker kan hentast utanfor biblioteket slik som under koronastenginga. Utgangsdøra er ope mellom 08.00 og 17.00 måndag til fredag. Vi håpar at biblioteket kan opne att i god tid før jul. 

Hilmar Bussi Karlsen

Hilmar Bussi Karslen Rosenborg syng både gamle tradisjonelle og sjølskrivne taterviser, og mellom songane fortel han om det gode taterlivet. Han har tidlegare gjeve ut fleire CD`ar, samt boka "Den magiske reisa". No kjem han til Lom og vil formidle den gode sida av taterkulturen.

Vel møtt til ei triveleg musikalsk stund!
Gratis inngang.

Lars Mytting

Lars Mytting kjem til Lom 17. november!  Forfattarbesøket inngår i Beste norske 2018-2020, der Lars er representert med boka Hekneveven. Arrangementet er også oppstart av årets "Vinterles". Vi ønskjer velkomen til forfattarmøte i Utgard.

Inngang kr. 100,-
Førehandssal av billettar her eller i Utgard.

Kveldvord med Kolerud

Måndag 18. oktober blir det kveldvord med Kolerud på biblioteket. Arnfinn Kolerud kjem med romanen Gamle menn i syningom, den siste i trilogien om Vassbygda. 
Lom folkebibliotek er eit av fem pilotbibliotek i landet som saman med Nynorsk kultursentrum vil gjera nynorsk kultur og litteratur meir synleg. Arrangementet er del av denne satsinga. Vi byr på kveldvord til 50 kr. Velkomne skal de vera.

 

Helga Flatland

Helga Flatland gjestar biblioteket laurdag 4. sept. kl. 12.00. Helga slo gjennom med debutboka "Reis hvis du kan, bli hvis du må". Trilogien om ungdommane som vervar seg og reiser til Afghanistan, har fått ny aktualitet den siste tida. Elles vil Helga prate mest om den siste boka si, "Et liv forbi". Arrangementet er del av Diktardagar.

Ny BookBites-app

Den nye BookBites-appen er oppe og går. Oppdater appen i AppStore eller Play Butikk. De loggar inn med same brukar som før. Ta kontakt viss de har spørsmål til den nye appen. 

BookBites

Kort oppdatering om BookBites:

• Den nye, oppdaterte appen kan nå lastast ned på nytt i App Store for iOS-brukarar. Du loggar inn med same brukar som før.

• Android-brukarar må dessverre vente litt til. Appen ligg til godkjenning hjå Google, og dette har tatt lengre tid enn forventa. Vi håpar og trur at appen er klar innan kort tid.

• Det blir sendt ut varsel til eksisterande brukarar når begge appar er klare. Men vi veit at mange iOS-brukarar allereie har funne og lasta ned den nye appen.

• Det er fortsatt litt omsetjing frå dansk til norsk som ikkje har kome med i appen. Dette gjeld særleg for innloggingsflyten. Dette vil bli retta i seinare versjonar.

Myrull

Måndag: 12.00 - 19.00
Onsdag: 12.00 - 19.00
Torsdag: 10.00 - 15.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Laurdag: 10.00 - 14.00

Vi gler oss til ein ny, god bokhaust i lag med dykk.

BookBites

I løpet av kort tid er den nye BookBites-appen oppe og går. BookBites er difor ikkje tilgjengeleg i dag. Vi håpar at den nye appen er på plass i  løpet av morgondagen, 17. august. Last ned ny app da.

Lom og Lomseggen

Biblioteksystemet vårt har vore utsett for åtak og vore ute av drift nokre dagar. Nå er det oppe og går att. Men utlån, innleveringar og reserveringar gjort mellom 21. juni og 29. juni kan ha gått tapt, og websøk og Meg og mitt fungerer ikkje enda. Viss du får purringar på bøker eller anna materiell som du har levert, orsakar vi dette. Ver venleg å ta kontakt. God lesesommar til alle.

Kontakt

Lom folkebibliotek
Mobil 477 11 809