Nytt frå næringsavdelinga

Næringssjefen sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. Der finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 
 

Nyheitsbreva blir og lagt ut her på nettsida til kommunen, og på Lom næringsforum på Facebook

Det er lett å melde seg av nyheitsbrevet dersom det ikkje lenger er aktuelt for deg (sjå lenke nederst på kvar e-post). 

Artikkelliste

Viser 1-10 av 130 artikler, side 1 av 13