Nytt frå næringsavdelinga

Næringssjefen sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. Der finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 

Nyheitsbreva blir og lagt ut her på nettsida til kommunen, og på Lom næringsforum på Facebook. Ynskjer du nyheitsbreva rett i innboksen din kan du melde deg på under.

Påmelding nyheitsbrev

Ynskjer du eit større nettverk i Lom? Bli med på vaffeltreff!

 

Næringssjefane i Nord-Gudbrandsdalen var nyleg på besøk til Innovasjon Norge Innlandet for å bli betre kjent. 
Her kan du  sjå presentasjonen frå Innovasjon Norge (PDF, 6 MB), som gir oss siste nytt angåande tilskotsordningar som kan vere aktuelle for næringslivet i vår region. 


 

I nyheitsbrevet frå næringsavdelinga i januar 2023 kan du mellom anna lese om TROLL-feber i verda, stillingssleppet, ny ressurs på næring og tilflytting, samt framtidsvisjonar. 

Kjære arbeidsgjevar! Vi ynskjer å invitere deg med på stillingsslepp, lærlingslepp og jobbmesse 9. februar 2023!

Gjennom Gnist-programmet har Lom kommune det siste året utforska korleis bustadfeltet Kulihaugen kan utviklast til eit attraktivt og mangfaldig bumiljø som rustar kommunen for framtida. Nå er sluttrapporten klar! 

Driv du innan overnatting, aktivitetar og guiding, kunst og kultur, lokalmat eller andre opplevingar? 
Villreinarven inviterer til to timar fylt med mat frå fjellet, inspirasjon og samtalar om korleis Villreinarven og nettverk i dalen vår kan bidra til å løfte fram di bedrift og styrke samarbeid. 

 

Velkomen til informasjons- og inspirasjonsdag på Ringebu innovasjonssenter 8. november! 

Det vil bli graving i Presthaugen i tida framover. Årsaka er at det skal leggast til rette for ny brannsikring og innbrotsalarm i bygdemuseet, samt at det skal bli ein flatare gangveg med ljos. Ver forsiktig når du går der i tida framover!