Kontaktinformasjon næring

Lom kommune ynskjer å vere ein næringsvennleg kommune. Her skal det vere låg terskel for å ta kontakt, og vi har teieplikt. I fyrste omgang vil vi anbefale deg å kontakte næringssjef Åshild Myhre Amundsen

Korleis arbeider Lom kommune med næringsutvikling?

Eit robust næringsliv er ei særs viktig forutsetning for at Lom kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, både nå og i framtida. Kommunen skal bidra til å legge til rette for både nye og eksisterande arbeidsplassar. 

Kva kan vi hjelpe deg med?

Næringskontoret kan vere til hjelp gjennom kontaktnettet og eigen kompetanse.
Vi kan hjelpe deg sjølve eller kople deg med det rette miljøet når det gjeld:

 • oppstart og utvikling av bedrifta
 • finansiering
 • rekruttering
 • utviklingsprosjekt
 • utforming av søknadar om tilskot til eksterne aktørar og liknande
 • nettverksbygging
 • informasjon om kurstilbod, arrangement med meir 
 • bistå i jakt på ledige lokale/næringstomter
 • spørsmål knytt til plan- og byggsak (næringsavdelinga er lokalisert saman med kommunens planavdeling)
 • dele informasjon om din bedrift i våre kanalar (nyheitsbrev, sosiale medier, heimeside etc.)
   

Vi samarbeider tett med utviklingsaktøren Skåppå, som vi har ei partnerskapsavtale med. Det er også mogleg å ta kontakt med dei direkte. Vi gler oss til å høyre frå deg!

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje