Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke lom.kommune.no. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte god tilgjengelegheit

Vi skal:

  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følgje retningslinene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  • Halde oppe og vidareutvikle ein tilgjengeleg nettstad.
  • Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet).
  • Tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet).

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det er vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på attendemeldingar om tilgjengelegheit!

Send oss ei melding

Sjå tilgjengelegheitserklæring for Lom kommune.

Ansvarleg for nettstaden

Ansvarleg for nettstaden er kommunedirektør, Elin Fjeldberg.
Ansvarleg redaktør for nettstaden og digitale kanalar er Rønnaug Nyrnes.
Attendemeldingar kan sendast til post@lom.kommune.no