Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke lom.kommune.no, samt undersider knytt til kommunen (som til dømes Utgard). Derfor arbeider kommunen kontinuerleg med å betre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tiltak for å støtte god tilgjengelegheit

Vi skal:

  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følgje retningslinene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
  • Halde oppe og vidareutvikle ein tilgjengeleg nettstad.
  • Sjå til at nettstaden oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0 (Digitaliseringsdirektoratet).
  • Tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet).

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det er vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på attendemeldingar om tilgjengelegheit!

Send oss ei melding

Tilgjengelegheitserklæringar 

Ansvarleg for nettstaden

Ansvarleg for nettstaden er konstituert kommunedirektør, Trond Byre-Haakensen
Ansvarleg redaktør for nettstaden og digitale kanalar er Rønnaug Nyrnes.
Attendemeldingar kan sendast til post@lom.kommune.no