Lom ungdomsskule

Lom ungdomsskule ligg midt i naturskjønne omgjevnadar og det er noko vi nyttar oss av i skulekvardagen.

Hausten 2021 startar vi med 1:1 ipad-ar og stor satsing innan digitalisering. Vi har fagleg dyktige lærarar og andre tilsette som arbeider mykje med skulemiljøet, slik at alle skal ha ein god og trygg skulekvardag. Når det oppstår problem, er vi raske til å ta tak i situasjonen. Samarbeid med det lokale næringslivet er også noko vi gjer ein del av for å ruste elevane til å bli framtidige arbeidstakarar.

 

Lom ungdomsskule sett frå lufta. - Klikk for stort bildeLom ungdomsskule sett frå lufta. Ola Ø Rossehaug

Kontakt

Lom Ungdomsskule
Mobil 908 92 149

Postadresse: Sognefjellsvegen 6
Besøksadresse: Bergomsvegen 35

Lisa Kronhaug
Rektor Lom ungdomsskule
Mobil 915 71 675