Fottur- og sykkelkart Lom

Fotturar i Bøverdalen - Klikk for stort bildeFotturar i Bøverdalen Johan Wildhagen Nedafor finn du ulike kart du kan laste ned: 

Fotturar med Lom nasjonalparklandsby som utgangspunkt

Frå Lom sentrum kan du gå mange flotte fotturar. 
Karta under finn du og på norsk, engelsk og tysk på ulike punkt i Lom sentrum, til dømes på Norsk fjellsenter og turistinformasjonen. (Med atterhald om tilstrekkeleg opptrykk.) 

Ein del av turane finn du og på www.ut.no. Lenka sender deg direkte til turane, alternativt kan du søkje på Lom nasjonalparklandsby.
 

Fotturar i Bøverdalen: 

Nedafor finn du turkart for Bøverdalen. Dette vart laga i 2010 og merkinga kan vere av varierande standard, så spør gjerne overnattingsbedriftene i området om tilrådingar før du legg ut på tur. 

Fotturar i Garmo: 

Turstigane i Garmo finn du ved å følgje følgande lenke: www.ut.no.

Sykling i Lom

I 2013 vart det laga ei sykkelbrosjyre med forslag til fire sykkelturar i Lom.
Dette kartet er tilgjengeleg på norsk og engelsk. Desse turane er ikkje merka.  

Ynskjer du å sykle Panorama Ottdalen, ein sykkelveg frå Lom til Otta, finn du meir informasjon om denne på Lommekjent: http://www.lommekjent.no/turer/946471
Denne turen er merka. 

Fisking i Lom nasjonalparklandsby

For fleire år sidan vart det laga ei brosjyre om fisking i nærleiken av Lom sentrum. 
Du kan skrive den ut i PDF-format her, men ver klar over at informasjonen kan vere utdatert: 

Fisking i Lom nasjonalparklandsby (PDF, 6 MB)

Sjekk elles ut heimesida www.inatur.no for meir informasjon om fisketilbod, jakt, hytter til leige m.m.

Gode tips før turen: 

GOD TUR!