Viltutvalet

Leiar viltutvalet: Silje Stee Vole (971 59 820)

Leiar fallviltutvalet: Thorstein Steinehaugen (917 18 032)

Satsar for fellingsavgift 2021

Satsar for fellingsavgift 2021
Dyr Sats
Elg, vaksne dyr (1,5 år og eldre) 580
Elg, kalv 340
Hjort, vakse dyr (1,5 år og eldre) 450
Hjort, kalv 270
Med heimel i “Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavift for elg og hjort” blir fellingsavgiftene for elg og hjort i Lom kommune auka til gjeldande maksimalsatsar

Artikkelliste