Viktig melding

KORONAVIRUSET


Status i Lom kommune: Sjå oppdatert informasjon. 
Informasjon om koronavaksinasjon i Lom: sjå Vaksinasjon 

Folkehelseinstituttet og Helsenorge har heile tida oppdatert informasjon om korleis ein skal forhalde seg til Koronaviruset.

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene. Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe koronatelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00).

Har du symptom, ring koronatelefonen så du får testa deg!

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Kultur, idrett, fritid, kyrkja