Servicetorget

Telefontid:

Måndag - Fredag: 09:00 - 14.00

Servicetorget skal handsame oppgåver som:

 • Publikumsmottak
 • Generell og individuell informasjon og rettleiing overfor brukarar
 • Generell regelstyrt sakshandsaming mot sluttbrukar
 • Skjenkeløyve
 • Serveringsløyve
 • Utleige av kommunale bygg
 • Utleige av Presthaugen
 • Utleige av Steinfjoset
 • Sal av Bygdabok for Lom 
 • Sal av bilettar til arrangement i Utgard
 • Posthandsaming og arkivfunksjon
 • Politisk sekretariat
 • Avvikling av val 
 • Søknad om tilskot til kulturføremål
 • Kulturspørsmål og oppgåver 

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon
Mobil 481 65 537

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00