Aktuelt

 • 29.09.2023 Varmtvassbading i Utgard
  Det vil bli varmtvassbading i Utgard frå 16.oktober - 4.desember. Påmelding innan 5.oktober 2023.
 • 28.09.2023 Kunngjering av planoppstart: Eggjavegen 14
  I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for Eggjavegen 14 i Lom kommune. Frist for innspel: fredag...
 • 27.09.2023 LEGEKONTORET
  Det er no mogleg å ringe legekontoret att på telefon 612 17 200.
 • 26.09.2023 Telefonforbindelsen til legekontoret nede
  Det går for tida ikkje an å ringe legekontoret i Lom på grunn av feil på lina. Ved akutt hjelp ring 113 eller Legevakta i Nord-Gudbrandsdal 116 117.

Kalender