Viktig melding

KORONAVIRUSET


Risikonivå, smittesituasjon og antal vaksinerte: sjå status i Lom. 
Informasjon om koronavaksinasjon i Lom: sjå temaside for vaksinasjon.  

Gjeldande reglar og tilrådingar i Lom kommune.

Nyttige lenker: Folkehelseinstituttet / Helsenorge / kommunens temaside for korona.

Har du symptom, ring koronatelefonen for å få testa deg:
Kvardagar: 481 65 519 (09:00-15:00). Helg: Sjå eigne tider.

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

Aktuelt

 • 23.07.2021 Problem ved Garmo vassverk
  Oppdatert informasjon kl 11:45. Vassforsyninga skal nå væra i orden att. Det er vasslaust i Garmo for dei som er knytta til det kommunale...
 • 22.07.2021 Samdrift legetenesta i Lom og Skjåk (oppdatert informasjon)
  Legekontora i Lom og Skjåk har denne sommaren samdrift i veke 27-32, gjennom å samle personalet ved eitt kontor. Dette gjer vi for at begge...
 • 22.07.2021 Midtgard er stengt
  Midtgard er stengt inntil vidare på grunn av ferieavvikling, men vi har tilsette på huset som slepp deg inn etter avtale.
 • 15.07.2021 Olsok i Lom 24. og 29. juli 2021
  Etter Snorre er det i år 1000 år sidan Olav den heilage med fylgje for frå Bø på Lesja til Nes i Lom og vidare ned dalen til Hundorp. Lom...

Kalender