Beredskap

Lom kommune sitt beredskapsråd har årvisse møte som eit minimum, elles etter behov.

Beredskapsrådet i kommunen har fyljande faste medlemmar:

 • Ordfører (leder)
 • Beredskapssekretær (sekretær)
 • Administrasjonssjef
 • Kommunalsjef helse og velferd
 • Kommunelege I
 • Kommunalsjef miljø, teknisk, næring
 • Brannsjef
 • Lensmann eller representant for denne
 • Representant fra Sivilforsvaret (leder av lokal FIG)
 • Områdesjef Heimevernet
 • Representant fra det lokale kraftselskap
 • Representant Røde Kors