Kommunal kriseleiing

Kriseleiinga har ein operativ funksjon i ei krise, og skal sette i verk tiltak for å redusere skadeomfang.

Om det er krise på nasjonalt nivå skal kriseleiinga lytte til, og etterleve krav frå nasjonale styresmakter. 

Kommunal kriseleiing i Lom kommune

 • Ordførar 
 • Varaordførar 
 • Administrasjonssjef (leiar) 
 • Kommunalsjef helse og omsorg
 • Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
 • Kommunelege 1

Utvida kriseleiing

I tillegg til kriseleiinga er det naudsynt med stab- og støttefunksjonar slik at kriseleiinga kan fungere optimalt gjennom ei krise.

 • Beredskapskoordinator
 • Informasjonskonsulent
 • Servicetorg
 • Teknisk sjef 
 • IT-ansvarleg
 • Loggførar CIM

Andre fagpersonar, kommunale eller eksterne ressursar blir kalla inn ved behov.