Viktig melding

KORONAVIRUSET

SPØRSMÅL OM KORONAVIRUSET?

Det er oppretta beredskapstelefon for innbyggjarar i Lom kommune: 481 65 519. Dit kan du ringe for å få svar på spørsmål du måtte ha om koronaviruset.
Telefontid: kvardagar 09:00-15:00.
(Påska: Måndag-tysdag 09:00-15:00, onsdag 09:00-12:00, torsdag-måndag stengt)

Folkehelseinstituttet  og Helsenorge sine nettsider har heile tida oppdatert informasjon om utviklinga. Lom kommune oppmodar alle til å følgje med der.

Oppdatert informasjon frå Lom kommune finn du her.

Ynskjer du melde deg som friviljug? Send inn registreringsskjema.

Døgnvakt barneverntenesta: 908 54 475

NAV/sosiale tenester