Husbankordningar

Alle låne- og tilskottsordningar frå Husbanken er lagt til sosialavdelinga som vidareformidlar dei.

Søknader om oppføringslån eller utbetringslån blir sendt Husbanken for behandling.

Låne- og tilskottsordningane er behovsprøvde.

Brosjyrer, søknadsskjema og nærare informasjon om ordningane får du ved å gå inn på Husbanken sine heimesider.

Kontakt

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar.