Sjølvhjelpspakke økonomisk rådgjeving

Kva kan du sjølv gjere om du er i ferd med eller har mista kontrollen over eigen økonomi? NAV har laga ei Sjølvhjelpspakke i kvardagsøkonomi og gjeldshandtering. Der finn du fleire gode tips til kva du kan gjere. Gå til sjølvhjelpspakke.