Ledige stillingar

Klikk for stort bildeKommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta. 

Fossbergom sett frå lufta

Har du lyst til å bli ein del av det gode laget i Heimebasert omsorg i Lom kommune? Søknadsfrist 12.03.2021. 

Fossbergom sett frå lufta

Lom kommune ynskjer nye lærlingar i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget frå hausten 2021! Søknadsfrist: 01.03.2021. 

Utsikt mot Lomseggen frå Øvergrend

Nå kan du søkje sommarjobb i pleie- omsorgstenesta i Lom kommune. Søknadsfrist 28.02.2021.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537