Ledige stillingar

På veg mot Loftet (2170 m.o.h.) 

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jf. Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat nå. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Lom kommune ynskjer å styrke flyktningtenesta, og laget rundt flyktningane, med ein leiande koordinator i 100% stilling. Søknadsfrist: 10.04.2023.

Lom legekontor treng ferievikarar for helsesekretærane i tidsrommet frå og med veke 25, til og med veke 31. Søknadsfrist 10.04.2023. 

Lom ungdomsskule og Loar barneskule har fleire ledige vikariat. Søknadsfrist: 29.03.2023.  

Lom kommune ynskjer å ta inn lærlingar innan helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og ernæringskokkefaget. Søknadsfrist 31.03.2023. 
 

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

 

Pleie- og omsorgsavdelinga i Lom Kommune søkjer etter ein sjukepleiar eller nokon med anna relevant høgskuleutdanning. Søknadsfrist: 26.03.2023

Har du lyst på ein variert og spanande sommarjobb? Tenesteområde pleie og omsorg har fleire ledige stillingar gjennom sommaren. Søknadsfrist: 31.03.2023.

Barneverntenesta har behov for fritidskontakt for ein gut i småskulealder.

Barneverntenesta for kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fritidskontaktar til fleire ungdommar frå ungdomsskulealder og oppover.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.