Ledige stillingar

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Lomseggen_Mari hopp_Foto Visit Jotunheimen

Lom kommune ynskjer å ta inn to nye lærlingar frå hausten 2019!

Eleviskulen

Lom ungdomsskule: 

  • 60 % fast. Fag: tysk. 

Vedkomande må også kunne undervise i andre fag det blir behov for.

  • • Vikariat som måtte bli ledige.

 

Andre stillingar som måtte bli ledige ved Loar skule og Lom ungdomsskule

 

Personlege eigenskapar  blir vektlagt.

Søknadsfrist: 05.03.19  

 

Nærare informasjon om stillingane ved Lom ungdomsskule får du hjå Anita Sandviken, 

tlf: 45635191  

Epost: anita.sandviken@lom.kommune.no

 

Elektronisk søknadsskjema finn de her

Lom Helseheim

Vil du  hjelpe oss i sommar?  Vi treng ferievikarar til ulike avdelingar:

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537