Ledige stillingar

Klikk for stort bildeKommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta. 

Lom helseheim sett frå lufta

Lom kommune treng helsesekretærar på legekontoret i sommar. Er dette noko for deg? Da vil vi gjerne høyre frå deg innan 19. mai 2021!

Lom helseheim sett frå lufta

Ynskjer du erfaring frå eit spennande fagmiljø med gode kollegaer? Miljøarbeidartenesta i Lom kommune treng sommarvikar!

Barneverntenesta for kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fritidskontaktar til fleire ungdommar frå ungdomsskulealder og oppover.

Fossbergom sett frå lufta

Lom kommune har planar om å få målt inn stikkrenner og anna NVDB-relaterte data i sommar. Noko for deg? Send inn ein søknad innan 09.05.2021.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537