Ledige stillingar

På veg mot Loftet (2170 m.o.h.) 

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jf. Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat nå. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta.

Lom kommune treng ein dyktig lege i eit 80% vikariat i eitt år. Søknadsfrist 6. juni 2022. 

Lom kommune har ledig 52% vikariat i 1 år ved Lom Arbeidssenter frå dags dato.
Stillinga kan eventuelt kombinerast med helgestilling, for auka stillingsprosent

Bilde frå inne i eit klasserom

Det er ledig ei stilling som assistent og ei som miljørettleiar ved Loar skule for skuleåret 2022/2023. Søknadsfrist 01.06.2022. 

Bilde frå inne i eit klasserom

 Loar skule har ledig ei 100% rektorstilling frå 01.10.2022. Skulen husar elevar frå 1.-7. klasse og er plassert midt i nasjonalparklandsbyen Lom. Søknadsfrist 10.06.2022.

 

Loar barnehage har ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeidar barnehageåret 2022/2023. Søknadsfrist 29. mai 2022. 

Garmo barnehage har ledig stilling som pedagogisk leiar på småbarnsavdeling. Søknadsfrist 29. mai 2022. 

Lom kommune har ledig ein læreplass innan helsearbeidarfaget frå hausten 2022. Søknadsfrist: 29. mai 2022. 

Kunne du tenkje deg å bli ein del av eit kompetent fagmiljø midt i Innlandet? Nærare sagt ein del av Lom og Skjåk sin ergo- og fysioterapeutgjeng? Søknadsfrist: 29. mai 2022

Lom kyrkjelege råd søkjer etter omvisarar i Lom stavkyrkje for sommarsesongen 2022. Søknadsfrist: snarast. 

 Innlandet fylke har ein ledig kommuneplass for LIS 1 i Lom kommune. Søknadsfrist: snarast.