Ledige stillingar

Klikk for stort bildeKommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta. 

 Da ein av våre tilsette på servicetorget skal over i ei anna stilling for ei periode, treng vi ein medarbeidar til vårt team i 100% stilling. Søknadsfrist 14.07.2021.

Bilde frå inne i eit klasserom

Det kan bli ledig fleire vikarstillingar som assistent ved Loar skule. Alle stillingane vil vere deltid, stillingsstorleiken kan truleg variere frå 40 til 74%. Stillingane kan vare delar av, eller heile skuleåret 2021/2022. Søknadsfrist 23.06.2021.

Barneverntenesta for kommunane Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fritidskontaktar til fleire ungdommar frå ungdomsskulealder og oppover.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537