Lom kommune ynskjer at bassenget i Utgard skal vere ope, og samarbeider med Lom IL for å få opna opp for folkebading. For å få til dette, treng vi friviljuge til å vere badevakter.  


 Lom friviljugsentral har ledig fast 100% stilling som dagleg leiar frå 1. april 2022. Søknadsfrist: 1. januar 2022

 


I går, 2. desember 2021, vart det innført nye nasjonale tiltak som følgje av den nye koronavirusvarianten, omikron. Dette inneber at vi må vere litt meir varsame att. Halde avstand der det er mogleg, og bruke munnbind der det ikkje let seg gjere å halde avstand.


Det blir oppstart av varmtvassbading i Skjåk måndag 17. januar 2022.


Var du på landbruksmessa i Lillestrøm? Da er du oppmoda til å teste deg. 


Har du tenkt deg på ein av Lom og Skjåk kulturskule sine framsyningar 5. desember? Les dette! 


Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen treng innspel frå deg som innbyggjar om kva du ynskjer for din eigen alderdom.


26. januar blir Gudbrandsdalsseminaret 2022 arrangert. Bindande påmelding innan 12. januar 2022. 

 


Halvparten av alle dødsbrannar skjer i bustadar utan røykvarslar som virkar. Sjå til at røykvarslarane fungerer i bustaden din. 

Den nye virusvarianten omrikon har ført til endring i covid-19-forskrifta. Endringa gjeld dersom ein får påvist omrikonvarianten, og trer i kraft straks.

Alle saker