Kunnskapsdepartementet har laga ei samleside for foreldre til barn i barnehage og skule. 
Her finn du stuttversjonen av det du treng å vite som forelder i samband med koronasituasjonen. 

Da er tida her for å søkje på spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet! 

Søknadsfrist: 1. november! 


Innlandet fylkeskommune lyser ut midlar til arrangementsutvikling innan idrett og friluftsliv for 2021.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Utkøyring av søppelsekkar for 2021 har no teke til. Dette vil gå føre seg i september og oktober 2020. 


Fysioterapitenesta i Lom og Skjåk startar opp att med varmtvasstrening i Skjåkhallen f.o.m måndag 05.10.20. 


Det siste nyheitsbrevet til næringslivet kan du lese her: Vil du ha nyheitsbrevet tilsendt direkte til e-posten din? 

Da kan du melde deg på her. 


Nå er hausten her og Hold Innlandet Rent sin storstilte ryddeaksjon nærmar seg! Årets ryddeaksjon blir gjennomført 14.-20. september 2020. Her er det mogleg for alle lag, foreiningar og skuleklassar å tene nokre kroner!  


Vil du bli tenesteleiar for helse og velferd i ein gjestfri og nyskapande kommune?

Lom kommune har behov for utviklingsorientert og dyktig tenesteleiar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde. 

Kommunestyremøte 08.09.2020 kl 16:00 i Utgard


Næringssjefen i Lom kommune sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. 
Her finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 
Alle nyheitsbreva blir lagt ut på heimesida www.lom.kommune.no og på Lom næringsforum på Facebook, men du kan i tillegg melde deg på og få alt direkte inn i e-posten din. Det gjer du her:

Alle saker