Laurdagsopen miljøstasjon!

Klikk for stort bilde

Laurdag 11. mai blir miljøstasjonen i Lom open frå 10.00 til 14.00. Nytt deg av moglegheita til ei ekstra vårrydderunde!

Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00
Her kjem moglegheita di!I Lom kommune har du no moglegheita til å bu midt i den vakraste naturen landet vårt har å by på.Du har moglegheita for å vera ein del av eit levande og aktivt bygdesamfunn. Du har moglegheita for eit årsvikariat som fastlege på toppen av alt! For godt til å vera sant? Nei, vi tullar ikkje:


 NVE kan melda om at rasvollen over Ulstad snart er ferdig: 


 Til fjells!


Brenn du for å gje ungdom i Lom eit godt fritidstilbod?


Kommunestyresalen Midtgard kl 17:00


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.


 Fyrstkomande torsdag - 30. mai, er miljøstasjonen stengt grunna Kristi himmelfartsdag. Miljøstasjonen er open i dag kl 12.00 - 18.00 istaden. 


Lom kommune beklagar dårleg vasskvalitet i periodar i vinter. Det har ikkje vore påvist sjukdomsframkallande bakteriar i vatnet og vatnet er trygt som drikkevatn.

Det vil bli utført tiltak ved vassverket med nytt UV anlegg, handtering av overflatevatn og inngjerding av tilsigsområdet.

Abonnentane vil få reduksjon i gebyr for vassforsyning med bakgrunn periode med dårleg vasskvalitet.


Alle saker