Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2019 for barnehageåret 2019/2020:


I tida 7. til 18. januar er det militærøving i området rundt Leirvassbu.


Har bedrifta di eit godt arbeidsmiljø? Har de plass til ein arbeidstakar til nokre timar i veka? NO HAR DE SJANSEN!
4.1.2019 blir det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen. Det er oppretta ein eigen vakttelefon  908 54 475 som er operativ i  tidsrommet mellom kl. 15.30 – 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar.  
kl 08.30 i Utgard


Det er ikkje lenge til nyttårskvelden, og for mange er det tradisjon med fyrverkeri. Lom kommune oppmodar alle til å visa hensyn denne kvelden.
Kartverket har sendt på høyring namnesak som gjeld ei rekkje stadnamn kring Smørstabbrean m.fl. i Lom kommune samt skrivemåte av desse. 
Torsdag 27. desember 10.00 - 14.00

Fredag 28. desember 10.00 - 14.00

 

Norsk fjellsenter kl. 14.00


Alle saker