Fellestenester i Lom kommune har behov for utviklingsorientert og dyktig medarbeidarar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde. Det er frå 01.01.2021 ledig ei 100% fast stilling. Fellestenester inneheld funksjonar som servicetorg, økonomi, løn, personal.


VELKOMEN! Vi håpar du vil få eit fint opphald, og at du vil føle deg trygg medan du er her. Serveringsstadar, butikkar, overnattingsstadar og aktivitetsbedrifter er førebudd, men skal vi klare å halde naturen rein og koronaviruset isolert, er vi avhengig av di hjelpVidare følgjer nokre oppmodingar til deg som er i Lom eller har tenkt å ta turen hit.


Treng du ein stad å bu? Eller veit du om nokon som treng bolig? 

Nord-Gudbrandsdalen er tildelt 9,5 millionar ekstra til kommunale næringsfond. Av desse har Lom kommune fått tildelt 1,7 millionar. 
Målet med tilskotet er å fremme vekst og sysselsetting, for å redusere dei negative konsekvensane av Covid-19. 

Samfunnsutvalet i Lom vedtok 15.06.2020 kommunal forskrift om brenning av avfall, bråtebrenning m.v.


Gladsak!  Les det siste nyheitsbrevet her

Her står det om påfyll av kommunale næringsfond, offentlege toalett, nyetablering og ny turistinformasjon, bedriftsbesøk m.m.


Appell frå ordførarane og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tek ikkje ferie kan du lesa her.


 Flaumvarselet frå NVE er måndag ettermiddag framleis på oransje nivå – dvs. nest høgaste nivå. Kommunen følgjer med på situasjonen.


NVE varslar om flaumfare, oransje nivå for nedre del av Ottadalen frå kl 07:00 torsdag morgon 18. juni. Stigande temperaturar vil føre til stor snøsmelting høgfjellet.

Kraftig snøsmelting vil føre til aukande vassføring i Otta. Varslingsnivået er oppgradert fra gult til oransje nivå.

 

  Etter vurderingar så blir trening/styrkerom i Utgard stengt for trening fram til skulestart 17.august 2020.


Alle saker