Har di bedrift, lag eller organisasjon arrangement/aktivitetar retta mot ungdom? Ta gjerne kontakt med ungdomskonsulenten i Lom kommune! 


Landbrukskontoret vil frå og med august ha fast kontordag på Midtgard kvar onsdag. Vi held til i 3. etasje saman med miljø, teknisk og næring. Avtal gjerne eit besøk på med oss på førehand. 


Er du på jakt etter ledige næringslokale i Lom? Da kan denne oversikten vera til hjelp.Ta gjerne kontakt med kommunen eller utleigar dersom du har spørsmål. Vi kan også tipse om at det er mogleg å søkje om tilskot til å "prøvesitte" i eit kontorfellesskap i 2022, sjekk det ut her. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.


Vedlagt ligg statusrapport for fiberutbygginga i Lia, sjå vedlegg. (PDF, 2 MB)

Rapporten er frå juni. 

Presentasjonen gjeld for heile Nord-Gudbrandsdalen, så scroll deg ned til s. 8 - 9 for å sjå det som er relevant for Lom. 


Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt reguleringsplan for Stupulvegen er ute på høyring, med høyringsfrist 16. september.  


Nå er alle personar 65 år og eldre tilrådd å ta ei ny oppfriskingsdose. Neste vaksinasjonsdag er torsdag 18. august. Ta kontakt med Lom helsestasjon eller Lom legekontor for bestilling av time. 


Har du ein draum om å stå på ei scene, eller vil du jobbe bak produksjonen med kostyme/sminke eller som scenearbeider? Da er du velkomen til å bli med på musikalen Flashdance på Otta!


 Digi Innlandet er eit strategisk og operativt samarbeid innan digitalisering og tenesteutvikling for kommunane i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. 


Nyleg vart det gjennomført ei ope møte om fiberutbygginga som skal starte opp på strekka mellom Hesthaugen - Tessand, i tillegg til på Nord-Sandom. Referatet frå det møtet kan du lese her: 

Det kan vere greitt å orientere om at BraCom har vorte hovudentreprenør for HomeNet, i staden for Brunbjørn (som deltok på møtet). Dei vil ta kontakt med innbyggjarar og andre framover for å få på plass grunneigaravtaler og liknande. 

Desto raskare det kjem på plass, desto raskare kan dei starte med bygginga. 

Ny kontaktinformasjon etc. er å finne her:  (PDF, 2 MB)


Her finn du ei oversikt over ladestasjonar for el-bil og parkeringsplassar på Fossbergom (Lom sentrum). 


Alle saker