Kjære arbeidsgjevar! Vi ynskjer å invitere deg med på stillingsslepp, lærlingslepp og jobbmesse 9. februar 2023!


I Lom er det i dag to pågåande breibandprosjekt: utbygging i Garmo-Storviksroe som er eit felles prosjekt med Vågå kommune, og Lia og omegn.

 


Lom kommune søkjer etter leiar ved Lom legekontor i 100% vikariat frå 01.02.23 – 31.01.24. Søknadsfrist: 18.12.2022.


Laurdag 26. november var det fakkeltog frå Lom helseheim med påfølgande tenning av juletreet. Takk til alle som var med og gjorde dette til ei triveleg stund! Ha ei fin adventstid! 


Handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 er lagt ut til offentleg ettersyn, med høyringsfrist 9. desember 2022. 


Lom, Skjåk, Dovre, Lesja og Vågå kommunar mottok onsdag kveld Beiteprisen 2022 for samarbeidsprosjektet "Berekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark".


Ynskjer du oppfriskingsdose med koronavaksine? Ta kontakt med Lom helsestasjon eller Lom legekontor for bestilling av time.  


Vil du bli ein del av laget vårt og gje innbyggjarane i Lom gode opplevingar i Utgard? Søknadsfrist 19.12.2022.


Gjennom Gnist-programmet har Lom kommune det siste året utforska korleis bustadfeltet Kulihaugen kan utviklast til eit attraktivt og mangfaldig bumiljø som rustar kommunen for framtida. Nå er sluttrapporten klar! 
Brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk brannvesen er med i arbeidsgruppa nedsett av regjeringa. Les pressemeldinga på regjeringen.no


Alle saker