Nasjonalforeningen for folkehelse i Hedmark og Oppland inviterar deg som har vore pårørande til ei samling på Vågå frivilligsentral onsdag 5. februar kl 17.00 - 20.00. I tillegg inviterer vi leiar i demensforeiningane i dei nemnde kommunane.


Telenor sitt mobilnett er nede i Lom og Skjåk, det same gjeld og fleire stader for Telia sitt mobilnett.


Telenor sitt mobilnett er nede i store delar av Lom og Skjåk. Telenor arbeider med og finne feilen. Det er mogleg og ringe ut for dei som har WIFI Tale.

Den Kulturelle spaserstokken ved Lom kommune, Lom helselag og Lom friviljugsentral arrangerar konsert med Anita Hegerland


   

Søknad om plass i barnehagane i Lom frå 17. august 2020 for barnehageåret 2020/2021:

Grunna feil på link i utsendt sms-melding i desember så ber vi om at dei som ikkje har fått sendt inn avlesing på sin vassmålar les av på vassmålarstand og sender inn på e-post.


Forsvaret kunngjer at det vil vere øvingsaktivitet i Leirdalen i 6. - 24. januar, med omkring 15 deltakarar.Det vil bli benytta tre snøscooterar  i øvinga, som vil foregå i området rundt Leirvassbu.Øvingsleiar og POC er major Knut Hummelvoll, som kan kontaktast av publikum på tlf. 951 00 095.    


Åpent møte om Gudbrandsdal Slakteri.Førstkommende onsdag 8.januar på Otta Kulturhus kl.12.00 og på Ringebu Innovasjonssenter kl.19.00.


Kva har skjedd i Lom nasjonalparklandsby i 2019? Det kan du finne ut her! (PDF, 2 MB)


Søkjarar må kontakte Lom og Skjåk kulturskule innan 10. januar!Draumestipendet er eit samarbeid mellom Norsk kulturskuleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelinga ynskjer vi å synleggjere kommunane sitt arbeid for born og unge.Vårt håp er at draumestipendet skal vera verdifull inspirasjon og ein viktig hjelp til å oppfylle mange kulturutøvande ungdom sine draumar.


Alle saker