Det er mykje snø i fjellet, og i følge NVE er det stort sannsyn for skadeleg vårflaum. Det er derfor viktig at vi alle gjer det vi kan for å førebygge flaumskader. 


I dag 25. mai opnar Midtgard for publikum att, og servicetorg/sentralbord har nye opningstider. I samband med dette håpar vi du tek deg tid til å lese informasjonen nedafor. 
 

 

Kommunestyremøte 26.05.2020 kl 17:00 i Utgard fleirbrukshus

 

 

 

Kunne du tenkje deg å hjelpe til med å rake i Presthaugen? Det blir dugnad i Presthaugen tysdag, onsdag og torsdag (26., 27. og 28. mai).


Biblioteket opnar att 19. mai.
Vi startar med sommaropningstider og har ope tre dagar i veka. 
 

8. mai 2020 er det 75 år sidan freden kom attende til Norge - etter fem lange år med krig og okkupasjon.

På frigjeringsdagen markerar vi friheita, og vi heidrar norske veteranar frå andre verdskrig og fram til dagens internasjonale operasjonar.

Sjekk kven som har fått støtte til utviklingstiltak m.m.


Vi er i mai, og det nærmar seg nasjonaldagen vår. Lom kommune tenkte med det, at det kunne vere nyttig med ein liten repetisjon av flaggreglane i Norge. 

Alle saker