Lurar du på korleis du skal førebyggje smitte? Eller kva du skal gjere som reisande? 

Vidare finn du litt informasjon og råd.

Ynskjer du å vite meir om koronaviruset, kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine nettsider.Gjennom tilskotsordninga vil fylkeskommunen stimulere friviljugheita og bidra til utvikling av lokalsamfunn. 

Arrangementa skal bidra til å skape engasjement, samarbeid/involvering og vere ein arena for innovasjon, auka kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr. Søknadsfrist 1.april 2020.Kommunestyremøte 03.03.2020, kl 17.00 i kommunestyresalen på Midtgard.


Oppdatering kl 18:16

Vellykka sprenging. Vegen er ope! 

---

Det har gått eit snøskred over RV15 v/Knutstugu (ca 3 km frå Lom sentrum i retning Skjåk). 

Det er ikkje meldt om at bilar eller personar er teke av skredet.    


Vil du hjelpe oss i sommar?

Pleie og omsorg treng ferievikarar til ulike avdelingar.  

Lom kommune søkjer etter ergoterapeut i 100% stilling. 80% av stillinga er fast (20 % av stillinga er knytt til institusjonen) og 20% av stillinga er ei tidsavgrensa prosjektstilling tilknytt etablering av tidleg innsatsteam.

Ein feil på ein basestasjon i Bøverdalen har ført til at delar av Bøverdalen ikkje har mobildekning. Telenor er på saka og har kalla ut ein reparatør. 

Estimert rettetid er innan i morgon (fredag 21. februar), kl 15:00. 


Barneverntenesta i Sel, Vågå, Lom og Skjåk treng besøksheim/støttefamilie til eit barn på 6 år.


I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laga ei brosjyre som skal inspirere eldre og seniorar til å kome seg ut på tur.

 

 

  

Det blir offisiell opning av skredvollen i  Ulstad med NVE i Lom kommune torsdag 13. februar kl 09:00.

Frammøte ved vollens vestre ende, like ovafor Øvre Ulstadveg 28.

Det blir markering med nokre ord ved vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE og ordførar Bjarne Eiolf Holø

Alle saker