Lom kommune held fram med å følgje dei nasjonale reglane og tilrådingane.  2020 har var eit annleis og til tider utfordrande og hektisk år, men det var og mange fine, artige og rørande stunder. Etter vaksinasjonsdagen onsdag 16. juni er det totalt 901 innbyggjarar som har fått 1. dose med koronavaksine, og 708 innbyggjarar som har fått 2. dose. 


Kommunen fekk stadfesta ein ny smitta i dag, 15. juni. 


Lom kommune vil i sommar gjere innmåling av stikkrenner og andre vegrelaterte objekt på og langs vegane i kommunen.


Måndag den 14.juni kl. 11:00 blir det strikketreff i Presthaugen i regi av Lom friviljugsentral. 


For å forstå nåtida og forme framtida, må vi kjenne til historia og historiene. Diktardagar 2021 tek for seg historie, eventyr og segner frå distriktet vårt, i eit forsøk på å knyte fortida opp mot det tidsaktuelle. 


Det kan bli ledig fleire vikarstillingar som assistent ved Loar skule. Alle stillingane vil vere deltid, stillingsstorleiken kan truleg variere frå 40 til 74%. Stillingane kan vare delar av, eller heile skuleåret 2021/2022. Søknadsfrist 23.06.2021.

Formålet med samfunnsdelen er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gjev retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

 Temasida for koronavaksinasjon er oppdatert, og vi oppmodar deg til å klikke deg inn på sida og lese. 


Alle saker