Lom kommune har ledig stilling som økonomisjef. Økonomisjefen er leiar for økonomiavdelinga, og rapporterer direkte til administrasjonssjef. Økonomisjefen skal sikre god kvalitet på økonomistyringa og gjennom det vera støttande for leiarar og andre med budsjettansvar.


  Onsdag kveld var dans 3 ved Lom og Skjåk kulturskule med på ei stor danseframsyning på Vinstra. Kulturskuleelevar i Norddalen, Midtdalen og danselina ved Vinstra vidaregåande skule har denne hausten jobba saman  med profesjonelle dansarar frå Tilt fram mot nettopp denne framsyninga. 


Influensavaksinering på Lom Helsestasjon   


Kommunestyresalen på Midtgard kl 12:00

I Lom vil opplegget i år føregå på brannstasjonen i industriområdet.

I Skjåk er det på brannstasjonen som vanleg.


Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.
Kommunestyresalen Midtgard kl 16:00


  I den samanheng er alle hjarteleg velkomne til den offisielle opninga av Brubakken trafikkmiljøtiltak kl. 14.15 utanfor grinda til barnehagen. 


Alle saker