Lom kommune har lang tradisjon for å dele ut kulturprisen til personar eller lag som har gjort ein særskild innsats for kulturen i bygda. 


Aktive saman startar med sirkeltrening i hallen i Utgard, frå onsdag 2. desember, kl. 11:00!  


Vil du ha jobb som leiar i ein gjestfri og nyskapande kommune? Lom kommune har ledig stilling som Tenesteleiar pleie og omsorg.


Forslag til kommunal økonomiplan 2021-2024 for Lom kommune er utlagt til høyring med frist for innspel 8. desember 2020.

Da kan vi kanskje hjelpe deg. Lom kommune har vorte kontakta av ein næringsaktørar som ynskjer å gå inn med privat kapital i ei startfase, for å bidra til auka sysselsetting og verdiskaping i Ottadalen. Målet er å finne fram til ein eller fleire forretningsidear som har eksportpotensial, primært innanfor teknologi. Entreprenørbransjen, lett industri og foredling av naturressurser kan også vere aktuelt, men som sagt - marknaden må vere nasjonal eller internasjonalt, mens arbeidsplassane og verdiskaping skal skje i Ottadalen.


Nøl ikkje med å ringe koronatelefonen dersom du trur du bør testast. Ring heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.  


Det nærmar seg 1. sundag i advent, og med det så ynskjer vi å få til ei triveleg førjulshelg 27.-29. november.

Vi treng fleire vikarar i reinhald- og vaktmeistertenesta i Lom kommune. Har du erfaring med slike arbeidsoppgåver vil vi gjerne høyre frå deg!


Kommunestyremøte 24.11.2020 kl 17:00Møtet vil føregå via skype. Sakliste finn du her.


I "Nytt til næringslivet" frå 14.november kan du lese om webinar for trygg julehandel, webinar om Gudbrandsdal slakteri, ein fersk rapport om næringslivet si betydning for levande lokalsamfunn og nye tilskotsmidlar frå Innovasjon Norge. Heile nyheitsbrevet finn du her: 


Alle saker