• Fredag     27. desember    ope   10.00 - 14.00

  • Måndag      30. desember    ope   10.00 - 14.00


Høyringsfrist for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Lom kommune er 16. desember 2019. Budsjettframlegget finn du nedst i artikkelen.  


Tre gonger i månaden byrjar ein bustad å brenne midt på natta i Oppland. Nå står brannhøgtida for døra att. I samband med den årlege kampanjen Røykvarslardagen 2019 vil brannvesen og eltilsyn vera å treffe:
  • Lom coop (extra) tysdag 3. desember kl. 11-14  (Saman med Eidefoss)

  • Skjåk kjøpesenter (Power) torsdag 5. desember kl. 12 -15 (saman med Skjåk Energi)


Vil du bli administrasjonssjef i ein gjestfri og nyskapande kommune? 

Vi søkjer ein tydeleg, synleg og inkluderande leiar med strategiske evner til å leie ein spanande og utviklingsorientert organisasjon med god tenesteyting. I nært samarbeid med politisk leiing skal administrasjonssjefen òg vere pådrivar og tilretteleggjar i arbeidet med samfunsutvikling. Administrasjonssjefen evner å samhandle godt med politisk leiing.


Kommunestyremøte 19. november kl 16:00 på kommunestyresalen


Lom kommune har problemer med telefonar inn og ut frå sentralbordet. Vi får ikkje sett over samtalar. Vi vonar at dette snarleg blir i orden att. Telenor er i gang med feilretting.


Alle kommunane får da nye kommunenummer. Lom får kommunenummer 3434.


Alle saker