Møteprotokollen frå formannskapet er ikkje lesbar i den nye publiseringsløysinga, det blir jobba med å få løyst dette. Inntil vidare så har vi lagt den ut her: Les møteprotokollen (PDF, 427 kB)


Dersom du tykkjer det, så kan du nå sende inn Lom som forslag på nettsida attraktiv by.


Har du lyst til å bli ein del av det gode laget i Heimebasert omsorg i Lom kommune? Søknadsfrist 12.03.2021. 


Nå er vinterferien i gang for fleire i Norge, og rett rundt hjørnet for oss Innlandet. Det er framleis slik at ein skal unngå reiser som ikkje er naudsynte, men det er likevel opna opp litt: Les dei nasjonale tilrådingane for vinterferien.

I dag tok ordføraren på seg ordførarkjede, pakka med seg pølser og saft, og drog til barnehagen i Garmo for å feire at dei er landets beste kommunale barnehage


Lom kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2021 til ettersyn i Servicetorget. Klagefrist er 6 veker frå i dag, 15. februar. 

I 2020 søkte Lom Kommune på midlar til frikjøp av aktivitetsansvarleg på Lom Helseheim.

 Vedlagt ligg eit brev frå politiet som kan vere særleg aktuelt for butikkar, apotek og bankar. 

Det dreier seg om innføringa av ny ID-kort i Norge, som skal kunne brukast som identifikasjon. Heile brevet kan du lese her.  (PDF, 689 kB)


I dag vart resultata av den årlege Foreldreundersøkinga i barnehage publisert - og barnehagen i Garmo har fått toppscore!  


Alle saker