Landbrukskontoret vil frå og med august ha fast kontordag på Midtgard kvar onsdag. Vi held til i 3. etasje saman med teknisk etat, plan og miljø. Avtal gjerne eit besøk på med oss på førehand. 


Er du på jakt etter ledige næringslokale i Lom? Da kan denne oversikten vera til hjelp.Ta gjerne kontakt med kommunen eller utleigar dersom du har spørsmål. Vi kan også tipse om at det er mogleg å søkje om tilskot til å "prøvesitte" i eit kontorfellesskap i 2022, sjekk det ut her. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.


Vedlagt ligg statusrapport for fiberutbygginga i Lia, sjå vedlegg. (PDF, 2 MB)

Rapporten er frå juni. 

Presentasjonen gjeld for heile Nord-Gudbrandsdalen, så scroll deg ned til s. 8 - 9 for å sjå det som er relevant for Lom. 


14. og 15. august går søknadsfristen ut på fleire spennande stillingar i Lom kommune. Har du hugsa å søkje? 


Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt reguleringsplan for Stupulvegen er ute på høyring, med høyringsfrist 16. september.  


Nå er alle personar 65 år og eldre tilrådd å ta ei ny oppfriskingsdose. Neste vaksinasjonsdag er torsdag 18. august. Ta kontakt med Lom helsestasjon eller Lom legekontor for bestilling av time. 


Har du ein draum om å stå på ei scene, eller vil du jobbe bak produksjonen med kostyme/sminke eller som scenearbeider? Da er du velkomen til å bli med på musikalen Flashdance på Otta!


 Digi Innlandet er eit strategisk og operativt samarbeid innan digitalisering og tenesteutvikling for kommunane i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. 


 Vil du arbeide som lege i ein gjestfri og nyskapande kommune? Moglegheit for å jobbe tilpassa turnus. Søknadsfrist 14. august 2022. 


Nyleg vart det gjennomført ei ope møte om fiberutbygginga som skal starte opp på strekka mellom Hesthaugen - Tessand, i tillegg til på Nord-Sandom. Referatet frå det møtet kan du lese her: 

Det kan vere greitt å orientere om at BraCom har vorte hovudentreprenør for HomeNet, i staden for Brunbjørn (som deltok på møtet). Dei vil ta kontakt med innbyggjarar og andre framover for å få på plass grunneigaravtaler og liknande. 

Desto raskare det kjem på plass, desto raskare kan dei starte med bygginga. 

Ny kontaktinformasjon etc. er å finne her:  (PDF, 2 MB)


Alle saker