I Lom vil opplegget i år føregå på brannstasjonen i industriområdet.

I Skjåk er det på brannstasjonen som vanleg.


Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.
Kommunestyresalen Midtgard kl 16:00


  I den samanheng er alle hjarteleg velkomne til den offisielle opninga av Brubakken trafikkmiljøtiltak kl. 14.15 utanfor grinda til barnehagen. 


Vallokalet på Midtgard er ope for røysting fram til kl 18:00 i dag. Godt val! 


Frist for å søkje spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet er 1. november! 


Det er ikkje lenge til val! I morgon, laurdag 31. august er det mogleg å førehandsrøysta på Midtgard frå kl 10.00 til 14.00. Nytt røysteretten din!


Alle saker