Laurdagsopen miljøstasjon!

Klikk for stort bilde

Laurdag 11. mai blir miljøstasjonen i Lom open frå 10.00 til 14.00. Nytt deg av moglegheita til ei ekstra vårrydderunde!

Brenn du for å gje ungdom i Lom eit godt fritidstilbod?


Kommunestyresalen Midtgard kl 17:00


Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.


 Fyrstkomande torsdag - 30. mai, er miljøstasjonen stengt grunna Kristi himmelfartsdag. Miljøstasjonen er open i dag kl 12.00 - 18.00 istaden. 


Lom kommune beklagar dårleg vasskvalitet i periodar i vinter. Det har ikkje vore påvist sjukdomsframkallande bakteriar i vatnet og vatnet er trygt som drikkevatn.

Det vil bli utført tiltak ved vassverket med nytt UV anlegg, handtering av overflatevatn og inngjerding av tilsigsområdet.

Abonnentane vil få reduksjon i gebyr for vassforsyning med bakgrunn periode med dårleg vasskvalitet.


Kommunestyresalen Midtgard kl 12.30
Ordførar Bjarne Eiolf Holø og sokneprest Einar Gelius markerar 8. mai utanfor Lom kyrkje.


Ser du etter sommarjobb? 
 Søndag 12 mai, frå 12.00-16.00 blir det gardsbesøk på Graffer gard i Lom. Graffer gard har historie frå 1700 tallet, og har eiga gardsmuseum. «E æ aktiv Æ DU» er eit aktivitetstilbod for ungar og ungdom i Nord-Gudbrandsdal med ulike funksjonshemingar som treng tilrettelagt aktivitet. Aktivitetsdagar er lagt opp for ungar og ungdom opp til 26 år. Vi ønskjer foreldre/føresette og søsken velkomne, og evt andre ledsagarar. Kvar familie betalar kr 200 for å delta på aktivitetsdagen 


Alle saker