Vi er i mai, og det nærmar seg nasjonaldagen vår. Lom kommune tenkte med det, at det kunne vere nyttig med ein liten repetisjon av flaggreglane i Norge. 

Det blir ikkje fysisk undervisning med det fyrste. Ny vurdering blir teke 11. mai.

  

Lom og Skjåk kulturskule minner om at fristen for å søkje elevplass er 1. mai.

  

Lom kommune har teke i bruk varslingssystemet, Varsling 24, for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om hendingar via SMS. 

 

Brenning av bål eller annan bruk av open eld i eller mot skogsmark er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april - 15. september. 
Dette på grunn av fare for skog, gras- og lyngbrannar.

Kommunestyremøte 21.04.2020 kl 17:00Sakliste


Vi treng din bistand til å redusere smitterisikoen på våre mannskaper.


Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har signert avtale med Eidsiva Bredbånd om fiberbygging i regionen. Dei som ynskjer breiband må gå inn på nett og registrere interesse, for så å bli oppringt av ein selgjar.  Side for registrering finn du her: NKOM Nord-Gudbrandsdal


Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

 

Alle saker