Grunna sprengingarbeid blir arbeidstidene i Oppljos-, Grasdal- og Ospelitunnelen utvida f.o.m. måndag 12. oktober.


5. oktober sendte Fylkesmannen i Innlandet ut nye tilrådingar for å sikre barn og unge rett helsehjelp under koronapandemien.


Dersom du er i risikogruppe er du oppmoda til å ta influensavaksine. Det er fastlegen din som avgjer om du er i risikogruppe. 
  
 

Lom kommune søkjer ein prosjektleiar for eit 2-årig prosjekt i høve framtidig bu- og tenestetilbod innan pleie og omsorg. Søknadsfrist 31. oktober!   


Gruppetreningar hjå fysioterapien haust 2020:


Servicetorget er stengt onsdag 30. september og torsdag 1. oktober grunna kurs og opplæring. Du finn telefonnummeret til den enkelte her.
Innimellom kan du oppleve at du må stå i telefonkø når du ringer legekontoret. Men kanskje skal du berre sjekke eit prøvesvar, fornye resepten din eller sjekke korleis det gjekk med koronatesten din? Da kan du nytte deg av Helsenorge.no.   


Fondet skal ha som formål å vera til hugnad og glede for dei som bur i heimbygda mi. Desse kan søkje: Lag som står for kyrkjekonsertar, Lom Helseheim, Lom pensjonistlag, Bøverdal Samfunnslag, Speidaren, Musikk- og andre lag som driv tilsvarande kulturaktivitetar.


Lomsfest blir diverre avlyst i år, men i staden får vi glede oss over Haustkveld under Lomseggen og Jul i Lom.

Er du interessert i å lære meir om kva som gjev tryggleik for barnet ditt? Da kan kurs i tryggleikssirkelen/Circle of securtity parenting (COS-P) vera noko for deg! Kurset passar for alle foreldre om det er utfordringar i heimen eller ei. 


Alle saker