Laurdagsopen miljøstasjon!

Klikk for stort bilde

Laurdag 11. mai blir miljøstasjonen i Lom open frå 10.00 til 14.00. Nytt deg av moglegheita til ei ekstra vårrydderunde!

 Med bakgrunn i stort vassforbruk og omfattande hagevatning må Lom kommune innføre restriksjonar på hagevatning. Dette for å sikre vassforsyninga til alle og kunne takle akutte hendingar. 
Barneverntjenesten i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for flere besøkshjem og støttefamilier. Barna er i alderen fra 5 til 14 år.
Lom kommune starta i 2018 eit prosjekt med oppgradering av eksisterande- og nyanlegg gateljos, dette prosjektet er vidareført for 2019. 


Lom kommune har motteke denne informasjonen frå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat):


Liabrua vert stengt torsdag 27. juni frå kl 10:00-23:00. 
Kommunestyresalen Midtgard kl 11:00


Alle saker