Årets stillingsslepp hadde rekordmange ledige stillingar, heile 350 stillingar fordelt på heile Nord-Gudbrandsdalen. 

Rundt halvparten av dei ledige stillingane er sumarjobbar, mens ca. 90 er faste heiltidsstillingar. Heile oversikta finn på https://www.komtiloss.no/stillingssleppet , saman med anna nyttig informasjon om regionen vår. 


Legemiddelverket har motteke meldingar om blodpropp og blødingar sjå yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Artikkelen er henta frå FHI.

Vi er i ein utfordrande situasjon nasjonalt, med aukande smitte og mutert virus, og påska er rett rundt hjørnet. Eit overordna fokus for kommunen nå, er å redusere antal treffpunkt. 

I samsvar med plan- og bygningslova, §12-8, blir det varsla om at Lom kommune startar opp arbeidet med reguleringsplanarbeid for Loar skule.

Lom formannskap gjorde i sak 2021/9 vedtak om å legge framlegg til reguleringsplan for Bergomsvegen 17 - Nilsbue ut til offentleg ettersyn.


Dette kan du lese om i dagens nyheitsbrev:

  • Dialogmøte for reiselivet 11. mars kl. 11 via teams
  • Siste frist for å legge inn stilling i  Stillingssleppet 2021
  • Ledige bustadar i Lom
  • Kompensasjonsmidlar til næringslivet - lokal ordning
  • Lom som turiststad - reglar om opningstid

Les nyheitsbrevet her


Vaksinasjonen er i full gang i Lom, og mange lurar på når det er sin tur. Dessverre klarar vi ikkje å svare heilt konkret på dette. Vi veit ikkje kor mange vaksinar som kjem kvar veke, og det er ikkje alltid vi veit kva tid dei kjem.


Møteprotokollen frå formannskapet er ikkje lesbar i den nye publiseringsløysinga, det blir jobba med å få løyst dette. Inntil vidare så har vi lagt den ut her: Les møteprotokollen (PDF, 427 kB)


Dersom du tykkjer det, så kan du nå sende inn Lom som forslag på nettsida attraktiv by.


Alle saker