Les om frukostmøte, fellessamling, tilskotsordningar og mykje meir i det ferskaste nyheitsbrevet til næringslivet i Lom og omegn! Les nyheitsbrevet her:


9. mars 2020 sette Lom kommune krisestab. Den 12. mars 2020 vart Norge stengt ned. Den 25. september 2021 opna Norge opp att, og 4. oktober 2021, har kriseleiinga kome fram til at ståande krisestab ikkje lenger er naudsynt. Men vi er på vakt!

 Regjeringa har bestemt at nedjustert TISK skal gjelde i 4 veker frå og med laurdag 25. september kl. 16.00. Dette betyr mellom anna at ingen treng å vere i karantene, og at kommunen i mindre grad skal drive med smittesporing.

16. november kjem mobilt pass- og ID-kontor attende til Lom. Sjå www.politiet.no for bestilling av time. 

Skjer i UTGARD

TORSDAG 21. OKTOBER 2021

FREDAG 22. OKTOBER 2021

Den 10. oktober er det den internasjonale verdsdagen for psykisk helse. I Lom blir dette markert fredag 8. oktober i Presthaugen.  


Formannskapet har nedsett politisk arbeidsgruppe skal gje administrasjonssjefen innspel i ulike sakar. 


 Norsk smaksskule arrangerer gratis kurs i grunnleggande matlaging for aleinebuande eldre.


 Vi arbeider med kommuneplanens samfunnsdel dette året, og vi ynskjer å involvere DEG som bur i Lom i dette arbeidet! Tema veke 39 er Førebyggande arbeid for barn og unge. 


Regjeringa har vedteke at Norge går over til ein normal kvardag med auka beredskap, laurdag 25. september, kl. 16:00. 


Alle saker