Grunna redusert kapasitet må ein rekne med lengre ventetid på ergoterapi teneste i Lom og Skjåk!


Kva gjer du om straumen blir borte i fleire døgn? Eller om vatnet blir borte? Eller kva om du blir isolert? Hugs at du er ein del av beredskapen! 


Har du det du treng for å ta vare på deg sjølv og dine næraste i tre døgn? Har du til dømes nok vatn? 


Dersom du skal søkje norsk statsborgarskap, permanent opphald eller treng dokumentasjon for arbeid, må du ta norskprøve.   


Da er tida her for å søkje på spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet! Søknadsfrist: 27. november!  


Det vil bli graving i Presthaugen i tida framover. Årsaka er at det skal leggast til rette for ny brannsikring og innbrotsalarm i bygdemuseet, samt at det skal bli ein flatare gangveg med ljos. Ver forsiktig når du går der i tida framover!  


Statsforvaltaren i Innlandet har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet å avklare med kommunane om det det er aksept for å utgreie utviding av Jotunheimen nasjonalpark.


Strevar du med pusten og ynskjer å kome i betre form? Meld deg på gruppetrening med ergo- og fysioterapitenesta!  


Her finn du oppdateringar knytt til steinraset i Bøverdalen 7. september. 


Alle saker