Søk om tilskot frå næringsfondet

Lom kommune har eit næringsfond der delar av summen er satt av til "frie midlar". 
Her kan du søkje om tilskot til ulike føremål, primært retta mot det private næringslivet i Lom. 
Du finn meir informasjon om ulike tilskotsordningar under. 

Tilskotsordningar


Ta gjerne kontakt med næringssjefen dersom du har spørsmål eller vurderer ein søknad. Gjeld det landbruk, gå til Landbrukskontoret i Lom og Skjåk.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SkatteFunn og Fylkeskommunen er andre aktørar som har tilskotsordningar som kan vere aktuelle for bedrifter i Lom. Spør gjerne kommunen om hjelp til å finne tilskotsordningar for di bedrift. 

Tilskuddsportalen

Lag og organisasjonar i Lom kommune kan registrere seg som brukarar i Tilskuddsportalen og få tilgang på over 1500 søkbare tilskot. Her må alle kontaktpersonar registrere seg som brukarar, og det blir gjeve tilgang til inntil tre brukarar frå kvar foreining.

Søk om tilskot - Klikk for stort bilde Pixabay

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje