Trening i Utgard gjeldande frå 01.07.2021

Klikk for stort bilde

Opningstider frå 1. juli 2021: måndag-fredag 08:00-20:00 (laurdag og sundag stengt).

Utgard viser til dei nasjonale føringane for idretts- og fritidsaktivitet. 
 

Informasjon om treningsabonnement

 • Når du bestiller deg nytt abonnement får du ei inngangskode.
  Sidan Utgard ikkje har motteke adgangsband (adgangstegn) frå leverandør enda, så er det ordna slik at du brukar koda di for å kome deg inn. 

  Når nye band har kome kan du hente deg dette i ei kasse i skogarderoba i Utgard. Kode til denne kassa finn du i kontrakta di. Bandet aktiverar du sjølv på "min side". 
   
 • Når du skal trene nyttar du inngangen på nedsida av Utgard, mot fotballbana. 
   
 • Ved ei eventuell stenging av treningsromma på grunn av covid-19, vil abonnementet ditt bli stoppa slik at du ikkje betaler medan treningsromma er stengt. Når dei opnar att vil abonnementet ditt fortsette. 
   

Retningslinjer Covid-19

 • Maks 5 personar kan opphalde seg i styrke-og spinningrommet på same tid.
  Er du den sjette personen som kjem, må du vente til ein har gått ut. Hugs at du ikkje kan vente i styrke- eller spinningrommet, og at du held minimum 1 meter avstand til andre når du står i kø for å kome inn. 
   
 • Trening i styrke- og spinningrom er definert som høgintensiv aktivitet, hald derfor to meter avstand
   
 • Hugs å bruke adgangsbandet eller personleg kode når du skal trene, så gjer du smittesporinga enklare ved eventuelt smitteutbrot. Dette betyr at alle saman må gå inn ein og ein slik at kvar enkelt blir registrert.
   
 • Vask utstyret etter bruk, samt alle overflater du har teke på. 
   
 • Garderobene er førebels stengt. 
   
 • Utgard har per i dag ikkje ressursar til å halde ope for trening i helgene. Inntil vidare er derfor styrke- og spinningrom stengt laurdagar og sundagar.
   
 • Hugs å vise omsyn til kvarandre, og bruk ikkje meir tid enn du må dersom folk står i kø for å få trene. 
   
 • Takk for hjelpa, og god trening! 

Monika Øyen
Sals- og driftsansvarleg - Utgard
Mobil 465 05 428

Utgard fleirbrukshus
Bergomsvegen 41
2686 Lom

Vakttelefon Utgard: 468 57 889