Leige av lokale i Utgard

Utleigeprisar
. Pris
Leigepriser i idrettshallen:
Kulturkveld, konsert, teater, m.m Kr. 6.400,- pr. dag
Festarrangement/ konsert med dans Kr. 9.600,- pr. dag
Ekstern scene 48 m2 kan leigast for bruk i idrettshallen kr. 3.000,- pr. arr.
Leigepriser i kultursalen:
Kulturkveld, konsert, teater, m.m. Kr. 3.000,- pr. dag
Selskap, privat Kr. 4.200,- pr.dag
Konferanse – t.o.m. 75 pers Kr. 6.500,- pr. dag
Konferanse – t.o.m. ca 250 pers Kr. 80,- pr. pers
Leigepriser i kantine Kr. 1.000,- pr.dag
Leigepriser i kafe: Kr. 1.000,- pr. dag