Leige av lokale i Utgard

Utgard har både kulturstugu, idrettshall, kantine og kafé som kan leigast til ymse arrangement.

Idrettshall

Idrettshallen har eit areal på omlag 850 m2 og har plass til 1000 personar.
Ekstern scene på 48 m2 kan leigast for bruk i idrettshallen.

Kulturstugu

Kulturstugu har eit areal på omlag 205 m2 og sitteplassar til 190 personar i amfiet.
 

Kafè/kantine

Kapasiteten er på 72 sitteplassar med bord. Kan ha kapasitet opp mot 90 sitteplassar. Nyttar ein berre stolar til konferanse er det plass til fleire, omlag 120 sitteplassar.
 For meir utfyllande informasjon om kapasitet les meir her.

Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549