Kapasitet

Idrettshall

Idrettshallen har eit areal på ca. 850 m2

  • arrangement med ståplassar:   maks 1000 personar (maks 1020 personar inkl.artistar) maks 800 personar dersom galleriet ikkje brukast
  • arrangement med stola:      maks 600 personar + artistar
  • arrangement med både stolar og bord:    maks 450 personar + artistar
  • messearrangement:    teoretisk maks 700 personar

Ekstern scene 48 m2 kan leigast for bruk i idrettshallen.

Kulturstugu

Kulturstugu har eit areal på ca. 205 m2

  • amfiet:   190 sitteplassar
  • med ekstra stolar og amfi:   maks 300 personar
  • utan amfiet og bruk av stolar:   maks 400 personar
  • arrangement med stolar og bord:  maks 120 personar

 

AV-utstyr:  Vivitek D8800 m/full HD, prosjektor.

  •   Oppo BDP-93EU proff, Blu-Rayspeler sonefri.
  •   Blu 10 Soundweb London, programmerbart panel.

 

Ingen møterom/teamrom. Moglegheit for å leige andre rom.

Kafè/kantine

Kapasiteten er på 72 sitteplassar med bord. Kan ha kapasitet opp mot 90 sitteplasser. Nyttar ein berre stolar til konferanse er det plass til fleire, ca 120 sitteplasser.

Prosjektor og lerret er tilgjengeleg.

Monika Øyen
Sals- og driftsansvarleg - Utgard
Mobil 465 05 428

Utgard fleirbrukshus
Bergomsvegen 41
2686 Lom

Vakttelefon Utgard: 468 57 889