Viktig informasjon

Her finn du informasjon som er viktig for alle som nyttar seg av treningsmoglegheitene i Utgard fleirbrukshus

Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549