Kulihaugen skal utviklast til å bli eit nytt og mangfaldig bustadområde i sentrum av Lom. Her planleggjast det ulike bustader som er tilpassa både nyetablerte og godt vaksne som vil bo nære ulike tenestetilbod. På denne sida kan du lese om og fylgje framdrifta i prosjektet.

Aktuelt