Regulering av camping ved turisthytter og andre friluftsområde

Høyring av forslag til forskrift; regulering av overnatting/ camping ved turisthytter og andre friluftsområde i Lom kommune.

Formannskapet i Lom vedtok i sak 16/2021 å leggje forslag til ny kommunal forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 ut til offentleg ettersyn. Bakgrunnen for forslaget er behov for å betre sanitære tilhøve og redusere tilgrising av naturen og helserisiko omkring turisthytter og andre friluftsområde i Lom. Uttaler til forslaget kan sendast til post@lom.kommune.no innan 03.05.2021.

Forslag og saksutgreiing: