Samfunnsdel til kommuneplan for Lom kommune

Klikk for stort bildeFormålet med samfunnsdelen er å leggje føringar for kommunen sitt planleggingsarbeid, og gjev retningsliner for korleis kommunen sine mål og strategiar skal gjennomførast. 

Som ansvarleg myndigheit vedtok kommunestyret  27. oktober 2016, samfunnsdelen til kommuneplan for Lom kommune. 

8. juni 2021 vedtok kommunestyret planprogrammet for revidering av samfunnsdelen, og nå startar arbeidet med utarbeiding av planen. Planlagt tidspunkt for fyrste gongs politiske behandling av planforslaget er i november/desember i år.

 

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218
Øyvind Pedersen
Planleggjar
Mobil 473 33 678

Adresse

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00