Ansattoversikt


Pleie og omsorg

Ansatte i avdelingen Pleie og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Heimesjukepleia 

Vakttelefon

 

975 06 860

Heimesjukepleia

975 06 820

Heimesjukepleia

975 06 801

Heimesjukepleia

975 06 771

Heimesjukepleia

474 68 638

Heimesjukepleia

902 10 412

Heimesjukepleia, heimehjelp

900 32 840

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 49 620

Heimesjukepleia, heimehjelp

481 65 523

Demenskoordinator

902 41 479

Dagsenter heimebuande

481 65 524

Kreftkontakt Lom kommune

901 06 933

Koordinator

kvardagsrehabilitering

 

948 13 046

Avdeling 2 (pasienttelefon)

902 29 775

Avdeling 4 (pasienttelefon)

909 13 196

Sjukepleiar institusjon

405 23 333

Sjukepleiar vakttelefon

488 96 477

Fredly

970 73 614

Kjøken

907 20 183

Aktivitør

476 11 557

Krokamyre

 

 

917 27 430

Krokamyre

 

 

911 95 874

Krokamyre Vakttelefon

 

 

959 20 003

Kroken

 

 

474 82 667

Kroken Vakttelefon

 

 

474 88 986

avd.leiarar (ikkje i bruk kvar dag)

474 66 830

treningsleiligheit

 

474 84 124

Arbeidssenteret Eggjalia

 

 

948 38 925

948 89 603
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar - i permisjon
Sjukepleiar

Er hovudverneombod

Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Miljøarbeidar, HTV fagforbundet 472 36 315
Fagarbeidar
Sjukepleiar
Leiar miljøarbeidartenesta 474 53 241
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Vernepleiar
905 62 291
Eggjalia arbeidssenter 948 38 925
Sjukepleiar
Vernepleiar
Heimetenesta 975 06 860
Sjukepleiar
Merkantilt personell 481 65 526
Pleie- og omsorgssjef 941 53 793
Oda Evy Øyen
Leiar heimebasert omsorg
Merkantilt personale 481 65 525
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Fagarbeidar
Aktivitør
Spesialsjukepleiar, demenskoordinator 902 41 479

demenskoodinator@lom.kommune.no

Leiar institusjonsbasert omsorg - i permisjon 404 37 941
Kjøkensjef Lom helseheim 907 20 183
Sjukepleiar - i permisjon
Hovudtillitsvald NSF
Legesekretær