Ansattoversikt


Miljø, teknisk, næring

Ansatte i avdelingen Miljø, teknisk, næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef og landsbykoordinator 975 22 977
Åshild Myhre Amundsen
Reinhaldar
Byggesakshandsamar 468 21 863
Byggesakshandsamar 900 15 146
Reinhaldar
Reinhaldar
Vaktmeister 482 52 031
Teknisk sjef 993 96 529
Reinhaldar
Leiande reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 454 03 444

Kontor på Midtgard, Sognefjellvegen 6.

Reinhaldar
Vaktmester
Fagleiar kommunalteknikk
Vaktmester
Planleggjar 473 33 678
Reinhaldar
61 21 73 00
Fagkonsulent 917 32 976
Vaktmester
Plan- og miljøvernrådgjevar 474 63 218
Avdelingsingeniør
Reinhaldar