Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring beredskapstelefonen: 481 65 519
Utanom opningstider, ring legevakt 116 117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
 

Andre nyttige telefonnummer 

 Er du arrangør? Planlegg du eit stort eller lite arrangement? Da er det viktig at du set deg inn i gjeldande regelverk. 

Det er 1 stadfesta smitta laurdag 4.september. Tilfellet har ført med seg 5 nærkontaktar, derav 1 person i smittekarantene. Smittevegen er kjent.

Totalt er det nå 2 stadfesta smitta og 2 personar i smittekarantene i Lom. Situasjonen er oversiktleg.

Det er 1 stadfesta smitta, som har medført 1 person i smittekarantene i Lom. Det er ein oversikteleg situasjon, og smitte er knytt til tilreisande. 

Det er eit pågåande smitteutbrot i Vågå kommune. 

Det er i dag påvist smitte hjå ein person som oppheld seg i Lom kommune. Personen er isolert, og det er sett i gang smittesporing.

 

 Lom kommune held fram med å følgje dei nasjonale reglane og tilrådingane.  

Kommunen fekk stadfesta ein ny smitta i dag, 15. juni. 

Kommunane i Nord-Gudbrandsdal samarbeider om koronatelefon og testing i helgane framover. 

Dersom du var på Cirkle K på Otta natt til sundag 25. april ber vi deg om halde deg heime i dag (fredag 30. april), og kontakte koronatelefonen (481 65 519) for retesting. Vi oppmodar deg og til å halde deg heime fram til testsvar er kome. 

Legekontoret er attende i normal drift att frå i dag. 

Opningstider

Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00)

 

Har du symptom?

RING beredskapstelefonen 481 65 519. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde