Koronaviruset

 

Har du nyoppståtte luftvegssymptom eller andre symptom på Covid-19 bør du teste deg. Les meir om testing her.  

Nedafor finn du gjeldande reglar og tilrådingar (klikk på artikkelen).  

Torsdag 13. januar, hadde regjeringa pressekonferanse om oppdaterte smitteverntiltak. Vidare finn du ei stutt oppsummering. Ei fullstendig oversikt finn du på helsenorge.no

Det er nå 3 stadfesta smitta i Lom kommune.

 Nå er jula rett rundt hjørnet, og mange kjem heim for å feire jul med familien sin. Også i år blir det ei annleis jul for mange, med strenge smitteverntiltak.

Den nye virusvarianten omrikon har ført til endring i covid-19-forskrifta. Endringa gjeld dersom ein får påvist omrikonvarianten, og trer i kraft straks.

Har du nyoppståtte luftvegssymptom eller andre symptom på Covid-19 bør du teste deg.

På grunn av smitteutbrot i nabokommunen ber vi om at du har låg terskel for å teste deg ved minste symptom.

Det er 1 stadfesta smitta laurdag 4.september. Tilfellet har ført med seg 5 nærkontaktar, derav 1 person i smittekarantene. Smittevegen er kjent.

Totalt er det nå 2 stadfesta smitta og 2 personar i smittekarantene i Lom. Situasjonen er oversiktleg.

Det er 1 stadfesta smitta, som har medført 1 person i smittekarantene i Lom. Det er ein oversikteleg situasjon, og smitte er knytt til tilreisande. 

Det er eit pågåande smitteutbrot i Vågå kommune. 

Det er i dag påvist smitte hjå ein person som oppheld seg i Lom kommune. Personen er isolert, og det er sett i gang smittesporing.

 

Opningstider

Koronatelefonen i Lom 

Tlf: 481 65 519
Opningstid: Kvardagar 09:00 - 15:00
(10:00-14:00 i jula)


Andre nyttige telefonnummer: 

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på helsenorge.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117
Akutt hjelp: 113