Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggarar følger råd og retningsliner frå myndigheitene. 

Dersom du lurar på noko meir enn det som står her, kan du ringe smittetelefonen 815 55 015, eller sjå på Folkehelseinstituttet si heimeside

Innbyggjarar i Lom kommune som har spørsmål kan ringe beredskapstelefonen i Lom: 481 65 519.  
Kvardagar: 09:00-15:00 

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00

Kunnskapsdepartementet har laga ei samleside for foreldre til barn i barnehage og skule. 
Her finn du stuttversjonen av det du treng å vite som forelder i samband med koronasituasjonen. 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personar med symptom på Covid-19 skal testast raskast mogleg.

Lom helsesenter er så og seie attende til normalen, men framleis må vi hugse at vi ikkje skal oppsøkje helsesenteret utan avtale på førehand. 

Skulen har starta opp att og ferien er over for dei fleste av oss. 
I Lom har det vore ein sommar med mykje folk og legekontoret har testa fleire folk kvar dag. Ingen har testa positivt. Likevel må vi framleis vere på vakt. 

Som eit tiltak for å redusere koronasmitte har regjeringa bestemt at det blir forbode å servere alkohol etter midnatt frå og med laurdag 8. august 2020.

Les meir på Regjeringen.no

Sommaren er her for fullt, og det er kanskje fort gjort å gløyme kva for situasjon vi faktisk er i. Vi må framleis vere bevisste på hand- og hostehygiene og avstand. 

Viktige bodskap i informasjon til reisande:

Appell frå ordførarane og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tek ikkje ferie kan du lesa her.

Sumaren er her og mange har starta ferien. Vi ser at det er naudsynt med ei påminning om smitteverntiltaka. Skal vi klare å halde smittetala nede, er det viktig at alle veit kva dei skal gjere:

Frå og med i dag, 2. juni, gjeld nye vegleiarar for skular og barnehagar. 

 

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519

Opningstid:
Kvardagar frå 09:00-15:00.

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde