Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring beredskapstelefonen: 481 65 519
Utanom opningstider, ring legevakt 116 117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
 

Andre nyttige telefonnummer 

 I samband med smitteutbrot i regionen har kriseleiinga i ettermiddag hatt møte.
Som følgje av utbrotet på Dovre er 4 sett i karantene og husstandsmedlemmar sett i ventekarantene.

Vi minner om at tiltaka under framleis er gjeldande.

Hugs å halde to meter avstand og nytt munnbind der dette ikkje er mogleg.  

Vi er i ein utfordrande situasjon nasjonalt, med aukande smitte og mutert virus, og påska er rett rundt hjørnet. Eit overordna fokus for kommunen nå, er å redusere antal treffpunkt. 

Framover er koronatelefonen/teststasjonen ope berre på kvardagar 09:00-15:00
Ring før kl 10:00 for å få test same dag. 
 

Regjeringa har vedteke å innføre eit system for å risikovurdere smittesituasjonen med fem risikonivå, og tilhøyrande tiltakspakker som bør vurderast på dei ulike nivåa.

Koronavaksinasjonen i Lom starta onsdag 6. januar. Dei fyrste vekene vil det vere dei høgst prioriterte gruppene som får vaksine.

Juleferien og nyttårshelga er over, og smittesituasjonen nasjonalt viser at korona ikkje tok juleferie. 3. januar innførte regjeringa nye nasjonale smitteverntiltak. Tiltaka vil førebels vare i 14 dagar, for å få ei betre oversikt over situasjonen.
 

Om få veker byrjar vaksineringa mot korona for innbyggjarane i Lom kommune, og planlegging av gjennomføring er i gang. Lom kommune vil fortløpande dele informasjon på kommunen si nettside og Facebook-side

 

Nå er jula rett rundt hjørnet, og mange kjem heim for å feire jul med familien. Å reise heim til jul er definert som ei naudsynt reise, og vit at du er hjarteleg velkomen heim til Lom!

 

Alle koronatestar knytt til Loar skule er negative. Det betyr at karantenen ved Loar skule er oppheva frå og med i dag kl 15:30, og at skulen går som normalt frå måndag 14. desember.

Opningstider

Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00)

 

Har du symptom?

RING beredskapstelefonen 481 65 519. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde