Koronaviruset

Gjeldande tilrådingar

 • Hald deg heime om du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom. 
   
 • Du treng ikkje å halde deg heime i 4 døgn. 
   
 • Kontakt lege om du har behov for helsehjelp. 
   
 • Du treng ikkje å teste deg med sjølvtest. Om du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halde deg heime om du føler deg sjuk. 
   
 • Du treng heller ikkje registrere positive sjølvtestar hjå kommunen. 
   
 • Det er eigne tilrådingar for dei som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke med covid-19. Les meir om råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (fhi.no).
 • Les meir om kva du gjer ved nyoppståtte luftvegssymptom (fhi.no).

Sjølvtestar vil framleis vere tilgjengeleg 

I ein overgangsperiode vil det vere tilgjengeleg sjølvtestar for dei som likevel ynskjer å teste seg. Råda ved positiv test er dei same; hald deg heime om du føler deg sjuk. 

Sjølvtestar kan hentast på legekontoret i opningstida. 

Har du spørsmål i samband med koronaviruset, ta kontakt med Lom legekontor: 61 21 72 00

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkande. 5. april oppheva Regjeringa rådet om å halde seg heime i 4 døgn ved stadfesta smitte.

Status i Lom i dag, kl. 11:00, er 20 smittetilfelle.

Her kan du lese punkt frå Bjørn Guldvog sin pressebrief torsdag 3. februar.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet viss du har negativ koronatest.

Det er nå totalt 17 smitta i Lom kommune. Det meste av smitten er knytt til barneskulen.  

Det er totalt 8 smitta i Lom nå. Smitten er knytt til skule og barnehage.  

 

 Det er per 25. januar 4 smitta i Lom kommune, og 84 nærkontaktar. I heile landet er det nå ei rask auke i talet på personar som er smitta med Covid-19. Vi må forvente at det også her i Lom vil bli fleire smitta i dagane og vekene som kjem.

Det er nå 3 stadfesta smitta i Lom kommune.

 Nå er jula rett rundt hjørnet, og mange kjem heim for å feire jul med familien sin. Også i år blir det ei annleis jul for mange, med strenge smitteverntiltak.

Den nye virusvarianten omrikon har ført til endring i covid-19-forskrifta. Endringa gjeld dersom ein får påvist omrikonvarianten, og trer i kraft straks.

Opningstider

Lom helsesenter

Opningstid skranke:

08.00 - 11.30

12.00 - 15.30 

Telefontid for resepsjonen:

08.00 - 11.30 (måndagar frå kl 09:00)

12.30 - 15.00

 

Telefon dagtid: 61 21 72 00
Telefon legevakt: 116 117
For øyeblikkeleg hjelp: 113