Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring beredskapstelefonen: 481 65 519
Utanom opningstider, ring legevakt 116 117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
 

Andre nyttige telefonnummer 

Lom kommune held fram med å følgje dei nasjonale reglane og tilrådingane.  

Kommunen fekk stadfesta ein ny smitta i dag, 15. juni. 

Kommunane i Nord-Gudbrandsdal samarbeider om koronatelefon og testing i helgane framover. 

Dersom du var på Cirkle K på Otta natt til sundag 25. april ber vi deg om halde deg heime i dag (fredag 30. april), og kontakte koronatelefonen (481 65 519) for retesting. Vi oppmodar deg og til å halde deg heime fram til testsvar er kome. 

Legekontoret er attende i normal drift att frå i dag. 

Da må du halde god avstand til alle, også til dei du bur med og andre som er i karantene eller ventekarantene. I all hovudsak skal du følgje akkurat dei same råda uansett kva for karantene du har. 

Grunna arbeidet med smitteutbrotet må legetenesta denne veka dreie drifta. Dette fører til at det berre er tilbod om øyeblikkeleg hjelp og naudsynte timar som ikkje kan utsettast.

Kommunen har fått stadfesta nye smittetilfelle. Det er kjent smittekjelde.

Lom kommune har fått stadfesta eit smittetilfelle ved hurtigtest i dag. Vedkommande sat allereie i karantene og det er kjent smitteveg. 

 

Utbrotet i Nord-Gudbrandsdalen skuldast den britiske virusmutasjonen. Dette er som kjent ein meir smittsam variant, og ein risikerer å bli smitta også ved kortvarig kontakt.

Opningstider

Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00)

 

Har du symptom?

RING beredskapstelefonen 481 65 519. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde