Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring fastlegekontoret: 61 21 72 00
Kvardagar: 08:00-11:30 (måndagar frå kl 09.00) 12:30-15:00

Utanom opningstider, ring legevakt 116117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00

  

Nøl ikkje med å ringe koronatelefonen dersom du trur du bør testast. Ring heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.  

I pressemelding 5. november skriv regjeringa at Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset spreiar seg raskt og alle fylke har nå smitteutbrot - med Innlandet som eit av dei fylka med mest smitte. 

5. oktober sendte Fylkesmannen i Innlandet ut nye tilrådingar for å sikre barn og unge rett helsehjelp under koronapandemien.

Kunnskapsdepartementet har laga ei samleside for foreldre til barn i barnehage og skule. 
Her finn du stuttversjonen av det du treng å vite som forelder i samband med koronasituasjonen. 

Folkehelseinstituttet tilrår at alle personar med symptom på Covid-19 skal testast raskast mogleg.

Lom helsesenter er så og seie attende til normalen, men framleis må vi hugse at vi ikkje skal oppsøkje helsesenteret utan avtale på førehand. 

Skulen har starta opp att og ferien er over for dei fleste av oss. 
I Lom har det vore ein sommar med mykje folk og legekontoret har testa fleire folk kvar dag. Ingen har testa positivt. Likevel må vi framleis vere på vakt. 

Som eit tiltak for å redusere koronasmitte har regjeringa bestemt at det blir forbode å servere alkohol etter midnatt frå og med laurdag 8. august 2020.

Les meir på Regjeringen.no

Sommaren er her for fullt, og det er kanskje fort gjort å gløyme kva for situasjon vi faktisk er i. Vi må framleis vere bevisste på hand- og hostehygiene og avstand. 

Viktige bodskap i informasjon til reisande:

Opningstider

Har du spørsmål om det nye koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519

Opningstid:
Kvardagar frå 09:00-15:00.

 

Har du mistanke om at du er smitta?

RING fastlegen din eller legevakt. Legen vil vurdere vidare tiltak. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde