Koronaviruset

For å oppnå god smittekontroll og unngå spreiing er det viktig at alle innbyggjarar følgjer råd og retningsliner frå myndigheitene, sjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Innbyggjarar i Lom oppmodast til å skaffe seg informasjon og svar på spørsmål kring koronaviruset på desse nettsidene.

Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ringe:
Informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015, kvardagar 08:00-15:30 
Beredskapstelefon i Lom (for innbyggjarar): 481 65 519, kvardagar 09:00-15:00. 

Ved mistanke om smitte, ring beredskapstelefonen: 481 65 519
Utanom opningstider, ring legevakt 116 117

Kontakttelefon for dei UNDER 18 år: 

Er du under 18 år og opplever bekymring, angst, sorg, stress eller noko anna?
Ring 480 77 480
Opningstid: Kvardagar 10:00-20:00, helgar 12:00-17:00
 

Andre nyttige telefonnummer 

Alle koronatestar knytt til Loar skule er negative. Det betyr at karantenen ved Loar skule er oppheva frå og med i dag kl 15:30, og at skulen går som normalt frå måndag 14. desember.

Kommunen har fått stadfesta eitt nytt smittetilfelle i dag. Smitta er knytt til Miljøarbeidartenesta, og medførte ingen fleire nærkontaktar.

 

Kommunen har fått stadfesta 2 nye smittetilfelle i samband med smitteutbrotet i Lom. Det eine tilfellet har tilhald utanfor kommunen, og blir ivareteke av bustadskommunen.

Status i Lom kl 18:00 er uendra frå tidlegare i dag. Det er 4 stadfesta smitta og 24 i karantene.

Lurar du på kven som får tilbod om koronavaksine fyrst? Her er er ei enkel oversikt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Det er friviljug og gratis å vaksinere seg.

3.desember bekrefta kommuneoverlegen eitt smittetilfelle knytt til Miljøarbeidertenesta i Lom kommune. Den smitta er ivareteke og sett i isolasjon, og 14 personar er sett i karantene.

Her har du ei liste over telefonnummer som kan vere nyttige i ein vanskeleg situasjon. 

Nøl ikkje med å ringe koronatelefonen dersom du trur du bør testast. Ring heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.  

I pressemelding 5. november skriv regjeringa at Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset spreiar seg raskt og alle fylke har nå smitteutbrot - med Innlandet som eit av dei fylka med mest smitte. 

Opningstider

Har du spørsmål om koronaviruset?

Har du generelle spørsmål og du ikkje finn svar på fhi.no, ring smittetelefonen: 
815 55 015.

Innbyggjarar i Lom som har spørsmål om Koronaviruset kan ringe beredskapstelefonen:
481 65 519 (kvardagar 09:00-15:00)

 

Har du symptom?

RING beredskapstelefonen 481 65 519. Det er viktig at ein ikkje møter opp direkte på legekontor/legevakt da det kan føre til smittespreiing blant sårbare grupper. 

Lom legekontor: 61 21 72 00
Legevakt: 116117

 

Klikk for stort bilde