Vaksinasjon

Desse personane er spesielt tilrådd å ta vaksine: 

 • Alle som har fylt 65 år 
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Helsepersonell
 • Samt barn og vaksene med: 
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  •  kronisk luftvegsjukdom 
  •  kronisk hjarte- og karsjukdom 
  •  kronisk leversvikt 
  •  kronisk nyresvikt 
  •  kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade 
  •  nedsett immunforsvar 
  •  særs alvorleg fedme (BMI over 40) 
  •  annan alvorleg eller kronisk sjukdom 
  •  Gravide frå 12. veke i svangerskapet

Vil du ha time til vaksinering? 

Ring helsesjukepleiar Liv Marie Øyjordet på telefon 976 67 747.

Prisar

 • Influensavaksine risikogrupper: kr. 150,- (andre: kr. 250,-)
 • Pneumokokkvaksine: kr. 450,- (denne vaksinen kan ikkje settast samstundes med koronavaksine)
 • Koronavaksine: Gratis 

Du kan betale med kort, Vipps eller kontantar. 

 

 

Artikkelliste