Koronavaksinasjon

Klikk for stort bilde www.fhi.no

På denne sida finn du informasjon om vaksinasjon i Lom kommune (sjå ofte stilte spørsmål under). Finn du ikkje svar på det du lurar på her, kan du sende ein e-post til vaksinasjon@lom.kommune.no
Lurar du på kor mange som har fått vaksine i Lom? Sjå Status i Lom

Vaksineleveransene går som normalt gjennom heile sommaren.

Lom kommune er førebudd og har beredskap for ei oppskalering av vaksinasjon i juni, juli og august, med bakgrunn i ei forventa auke av leveranser til landet desse månadane.

Det blir altså vaksinering i Utgard kvar onsdag gjennom heile sommaren, og vi gjer deg oppmerksam på at du kan bli kalla inn til vaksinasjon i sommarferien.

Ofte stile spørsmål:

Siste dag med massevaksinering i Lom er onsdag 15. september.

Om du vil ha vaksine, men ikkje har time den 15. september, så er det drop in på Lom helsesenter laurdag 18. september kl. 10:00-12:00

 Frå 16.08.21 kan testing av barn og unge under 18 år gje unntak frå smittekarantene.

 Her får du ei oversikt over status og framdrift på vaksineringa frå vaksineteamet i Lom kommune 

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom, og resultatet viss du har negativ koronatest.

Etter vaksinasjonsdagen onsdag 16. juni er det totalt 901 innbyggjarar som har fått 1. dose med koronavaksine, og 708 innbyggjarar som har fått 2. dose. 

 Temasida for koronavaksinasjon er oppdatert, og vi oppmodar deg til å klikke deg inn på sida og lese. 

 I tida framover vil ein få tilbod om time til både vaksine 1 og 2 på same tid.

Per 14.04.21 er det totalt 471 innbyggjarar som har fått 1. dose med koronavaksine i Lom kommune, og 181 har fått 2.dose.  

Legemiddelverket har motteke meldingar om blodpropp og blødingar sjå yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Artikkelen er henta frå FHI.

Vaksinasjonen er i full gang i Lom, og mange lurar på når det er sin tur. Dessverre klarar vi ikkje å svare heilt konkret på dette. Vi veit ikkje kor mange vaksinar som kjem kvar veke, og det er ikkje alltid vi veit kva tid dei kjem.