Høgdepunkt frå 2020 - ein digital presentasjon

Årsmeldinga for 2020 har kommunestyre vedteke å gjere litt om frå tidlegare år. Vi har delt den i to:

2020 har vore eit annleis og til tider utfordrande og hektisk år, men det har og vore mange fine, artige og rørande stunder. Dette kan du lese meir om, og sjå bilete av, ved å klikke deg inn på dei ulike tenesteområda ovafor (på mobil klikkar du på dei tre strekane). Kommunen håpar med dette å gje innbyggjarar ei større innsikt i kva kommunen gjer.

Tusen takk til alle tilsette som har strekt seg langt for å gi innbyggjarane gode tenester gjennom eit krevjande og annleis år!

 

Artikkelliste