Fellestenester - økonomi

Økonomiavdelinga, frå venstre: Trude, Hilde, Anniken, Ingunn Økonomiavdelinga er navet i kommunen. Du finn dei i 4. etasje på Midtgard. 

Det er økonomiavdelinga som har største arbeidet med årsberetninga. Dei held rekneskapen ajour, sender ut fakturaer og purringar til deg som innbyggjar, utbetaler løn og andre utgifter og søkjer om sjukepengerefusjon. 

Hilde Marit har ansvaret for bokføring og avstemming for Lom kommune, Friviljugsentralen og Lom Kyrkjelege råd.

Trude har ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura.

Anniken er fagleiar for løn og har ansvar for lønskøyring og sjukepengar.

Ingunn er avdelingsleiar med fagansvar økonomi og har ansvar for finansiering, rapportering med meir. 

Høgdepunkt 2020

I staden for nokre glimt frå arbeidet siste året, så legg vi her ei lenke til årsberetninga. 
Gjennom denne får du eit bilete av kva dei gjer, og kva dei har jobba med gjennom 2020: 

Årsberetning 2020

Kontakt

Ingunn Hanne Eide
Konsulent økonomi
Telefon 481 65 539
Hilde Marit Flatmo
Økonomikonsulent
Telefon 481 65 535

Ansvar for bokføring og avstemming for Lom kommune, Friviljugsentralen og Lom Kyrkjelege råd.

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar. 

Anniken Stee
Avdelingsleiar økonomi
Mobil 414 43 771