Lom kommune 2021

Årsmeldinga for 2021 er som i fjor, delt i to:

  • Ein digital presentasjon med høgdepunkt frå året som har gått
  • Eit eige dokument med den lovpålagte årsberetninga

  

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318
Synne Skogsrud
Kommunalsjef helse og oppvekst
Mobil 996 29 016