Arbeid i Lom?

Kommunen er den største arbeidsgjevaren i Lom, mens jordbruk, reiseliv, handel, bygg og anlegg gjev arbeid til mange. Det er også ein del stillingar innan industri, privat tenesteyting og teknologi. 

Dersom du er på jakt etter arbeid i Lom, så er www.nav.no ein naturleg plass å leite.
I februar/mars kvart år har vi eit felles stillingsslepp, der vi samlar ledige stillingar frå heile regionen. Denne oversikt kan du finne på www.komtiloss.no 
I 2021 vart det utlyst så mange som 350 ledige stillingar for Nord-Gudbrandsdalen, så det kan vere verd å ta ein titt. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal og avd.leiar servicetorg og informasjon
Mobil 481 65 537