Post/sak

1. januar 2021 gjekk Lom kommune over til ny innsynsløysing. Klikk deg inn på menyknappen over. 

Er du ute etter journalførte postar datert før 01.01.2021, sjå eldre innsynsløysing.

Dersom du er ute etter journalførte postar datert før 09.02.2016, ta kontakt med servicetorget.

Kontakt

Servicetorget
Telefon 61 21 73 00