Post/sak

Innsynsløysing for Lom kommune

Dersom du er ute etter journalførte postar datert før 09.02.2016, ta kontakt med servicetorget.

Kontakt

Servicetorget
Telefon 61 21 73 00