Sjå bilete frå Sankthansfeiringa på Maihaugen

I år var det Lom sin tur til å ha underhaldninga under sankthansfeiringa på Maihaugen. Omlag 50 aktørar frå Lom deltok. 

Sankthansfeiring på Maihaugen

Torsdag 23. juni 2022 var det sankthansfeiring på Maihaugen med over 3700 besøkande. Omlag 50 aktørar frå Lom deltok, og bidrog med det til å vise fram Lom frå si aller beste side. 

Sjå bilete nedst i saka.

Liv og røre på tunet 

Rundt ikring i anlegget på Maihaugen bidrog lomverar med aktivitetar og opplevingar. Mellom anna demonstrasjon av bakst, handverk, handarbeid, smiing, trimming og snurrufangst. Særskilt på garden Meviken (for mange betre kjent som Nørdre Viken) var det liv og røre. I gamle Garmo kyrkje hadde sokneprest Hans J. Sagrusten messe. 

Utescena

På utescena var det fullt program. Jeanette Schakenda opna det heile med fanfare på lur. Deretter kom aktørar på løpande band: Frikk Gjeilo og Vegard Moshagen, Eldri Volden Mundhjeld og Martine Horten (song), Sigmund Bråtet og Merete Byrøygard (deklamering av dikt), Mathias Olsen (torader), Lomsklangen. Kjartan Haugen Foss, Erik Grøna og Ragnhild Grøna (feler og torader) og Vegard Hosarøygard (gitar). 

Varaordførar Marit Sletten var konferansier. 

Båltenning

Kl. 21:00 var det båltenning. Trygve Hesthagen rodde og Vegard Hosarøygard tende bålet. Frikk Gjeilo spelte og bidrog til at det vart ei heilt spesielt fin stund. 

Etterpå spelte Kjartan Haugen Foss, Erik Grøna og Ragnhild Grøna opp til dans. 

TAKK 

Kjære aktørar som var med oss til Maihaugen: TUSEN TAKK! Vi er audmjuke over at så mange tok seg tid til å bli med. Kvar og ein av dykk bidrog til at dette vart ein dag Lom kan vere stolte av. 

Ein stor takk går og til Maihaugen, med Rune Prøven i spissen, for godt samarbeid! 

 

Beste helsing

Sankthanskomiteen i Lom kommune 
varaordførar Marit Sletten, Anne Berit Sandvoll, Monika Øyen, Merete Byrøygard og Rønnaug Nyrnes.